Ve­ge­ta­ció ben ar­re­la­da

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

“La re­mo­de­la­ció dels jar­dins Mont­ser­rat va aca­bar al maig. Gran part de la flo­ra con­ti­nua en­vol­ta­da de xar­xa in­di­cant ‘Es­pai pro­te­git du­rant l’ar­re­la­ment de la ve­ge­ta­ció’. Com es pot veu­re, ja es­tà molt ar­re­la­da, el que no hi ha és man­te­ni­ment de Parcs i Jar­dins”, diu Ma­ria Rosa Mo­lons

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.