La Vanguardia (Català) : 2019-11-08

PORTADA : 1 : 1

PORTADA

.cat Fundada el 1881 per Don Carlos i Don Bartolomé Godó DIVENDRES, 8 DE NOVEMBRE DEL 2019. NÚMERO 49.626 · WWW.LAVANGUARD­IA.CAT 1,50 EUROS

© PressReader. All rights reserved.