La Vanguardia (Català) : 2019-11-08

PÀGINES ESPECIALS : 19 : 19

PÀGINES ESPECIALS

DIVENDRES, 8 NOVEMBRE 2019 LA VANGUARDIA 19 PÀGINES ESPECIALS CaixaBank, líder en satisfacci­ó global Al tancament del tercer trimestre, segons els resultats disponible­s de l’estudi de STIGA de clients CaixaBank se situa com a líder en satisfacci­ó global amb l’entitat respecte al seu així com en la percepció del gestor per oferir un assessoram­ent personalit­zat. D’altra banda, destaca per la seva posició de lideratge davant de la resta d’entitats en la valoració dels caixers automàtics i per ser la que més clients consideren el seu banc principal (84,9%). Aquestes dades reafirmen l’aposta de l’entitat per oferir la millor experiènci­a al client, que és una de les prioritats del Pla Estratègic 2019-2021. Per aconseguir-ho, té la xarxa de distribuci­ó física més extensa d’Espanya i és líder en canals digitals. Els pròxims anys, l’entitat continuarà potenciant la seva proposta especialit­zada, combinada amb més oferta i serveis digitals. BMKS FI retail, peer group,

© PressReader. All rights reserved.