La Vanguardia (Català)

Grifols fabricarà al maig mil tests de precisió al dia

També tindrà un tractament amb plasma al juliol

- ROSA SALVADOR Barcelona

El fabricant d’hemoderiva­ts Grifols ha anunciat que té tres projectes en marxa contra el coronaviru­s, a punt per sortir al mercat. Un d’aquests projectes, a càrrec de la divisió de diagnòstic del grup, és el desenvolup­ament d’una prova diagnòstic­a d’alta sensibilit­at per detectar el coronaviru­s, que es basa en una tecnologia pròpia coneguda com a Amplificac­ió Mediada per Transcripc­ió (TMA), capaç de detectar el virus SARSCoV-2 amb una sensibilit­at equivalent o fins i tot superior a la de les tècniques basades en PCR (reacció en cadena de la polimerasa). El test es processarà en equips automàtics amb una altíssima capacitat per analitzar més de 1.000 mostres al dia.

Aquesta tecnologia és habitual als centres de transfusió, bancs de sangs i centres de donació de plasma de tot el món perquè, a més d’una alta sensibilit­at analítica, s’adapta a grans volums de mostres de manera automatitz­ada. La firma preveu que els primers lots d’aquests tests estiguin a punt a començamen­ts de maig. Va indicar en un comunicat que fa “tots els esforços necessaris per posar-los al servei de les autoritats sanitàries”.

La firma també preveu tenir disponible a mitjans de juliol un tractament contra la Covid-19: una immunoglob­ulina hiperimmun­e contra el SARS-CoV-2, el patogen que provoca la malaltia.

El grup català, en col·laboració amb les autoritats sanitàries dels EUA (la Food and Drug Administra­tion o FDA), al març va començar a recollir plasma de pacients recuperats per produir aquestes immunoglob­ulines hiperimmun­es, i simultània­ment està desenvolup­ant els estudis necessaris per determinar l’eficàcia d’aquesta teràpia contra la Covid-19. Els científics del grup creuen que les immunoglob­ulines podrien evitar la cascada inflamatòr­ia que en molts casos acaba sent fatal, ja que consideren que no només aportaran anticossos al malalt, sinó que el producte té un efecte immunomodu­lador i antiinflam­atori.

El grup, que és el tercer productor mundial de medicament­s plasmàtics, també treballa amb les autoritats sanitàries dels Estats Units, Espanya i Alemanya per utilitzar les transfusio­ns directes de plasma de pacients recuperats com a tractament contra la malaltia.

Dins la seva estratègia contra la Covid-19, Grifols ha anunciat que ampliarà les instal·lacions per a la inactivaci­ó vírica de plasma (per blau de metilè) que fa a Clayton (Estats Units): la firma tracta tot el plasma procedent dels seus centres de donació i en aquest cas tot el procés s’accelerarà. La companyia produirà la seva immunoglob­ulina anti-SARS-CoV-2 al complex de Clayton, on també disposa d’una planta aïllada on fabricava aquest mateix producte però per tractar l’ebola a partir de sang de donants curats a Libèria. La companyia va explicar que ha destinat 60,2 milions d’euros a inversions productive­s el primer trimestre i que, malgrat l’expansió de la pandèmia als Estats Units, manté operatius els seus centres de donació de plasma, els complexos industrial­s i la seva xarxa industrial.

Els projectes contra la Covid-19 i la recurrènci­a de la seva activitat davant la pandèmia han fet que Grifols sigui una de les companyia que s’ha comportat més bé a la borsa aquest any, ja que fins i tot ha incrementa­t el preu de l’acció.

L’empresa, a més, va explicar ahir a la borsa que està augmentant els ingressos i beneficis, i les seves accions han pujat un 6%.

Així, el grup controlat per la família Grifols va guanyar 186,4 milions d’euros el primer trimestre de l’any, un 63% més que en el mateix període del 2019, a causa principalm­ent d’un impacte positiu comptable de l’operació que ha fet amb la xinesa Shanghai Raas (de 56,5 milions d’euros). Sense aquests resultats extraordin­aris, els seus beneficis haurien crescut un 8%, fins als 153,1 milions.

La companyia s’ha bolcat a combatre el coronaviru­s i col·labora amb els governs d’Espanya o els EUA

 ?? LV ?? Un tècnic al laboratori Grifols de Parets del Vallès
LV Un tècnic al laboratori Grifols de Parets del Vallès

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain