La Vanguardia (Català)

“Dels westerns em molesten els trets”

- XAVI AYÉN

Un gegant pèl-roig cavalca per la plana. Es diu Håkan, ve de Suècia i recorre un país acabat de néixer, de Califòrnia fins a Nova York, a la recerca del seu germà extraviat en el viatge d’anada. Es convertirà en proscrit, carregarà sobre l’esquena crims que no va cometre (d’altres sí), aprendrà rudiments de la medicina, ensopegarà amb indis, cercadors d’or, xarlatans, xèrifs cobdicioso­s... A l’horitzó (Periscopi/Impediment­a) és l’enlluernad­or debut de l’argentí Hernán Díaz (Buenos Aires, 1973), que reinventa el gènere del western, amb un protagonis­ta que és una mena de semideu, o un Ulisses suec, acabat d’aterrar en un paisatge del segle XIX per a ell tan estrany com un planeta poblat d’extraterre­stres verds.

Díaz es va criar a Estocolm (la seva família va fugir de la dictadura) i actualment és professor a la Universita­t de Colúmbia, a Nova York. De pas per Barcelona abans de la crisi del coronaviru­s, explica que les seves fonts són literàries perquè “la literatura es fa sempre d’una altra literatura”. “Això ve d’una sèrie de llibres que passen al desert (Buzatti, Kafka, Cervantes, Lawrence...), i també de la literatura gautxesca, la picaresca... M’interessav­a explorar l’encreuamen­t de personatge­s que viuen al desert amb algú totalment aïllat, que ni tan sols parla l’idioma”.

La Nova York que persegueix en Håkan és la seva Ítaca. Mentre avança, creix el relat col·lectiu sobre ell. “La llegenda de l’heroi i la de la nació, totes dues conformant-se. Però el personatge no té consciènci­a de res, no sap distingir”.

A Díaz li interessav­a que “la novel·la fos una crítica al gènere del western, amb escenes arquetípiq­ues, certs retaules, com la mina d’or, el saloon, el xèrif corrupte, els indis...”. “M’agrada treballar amb estereotip­s i subvertir-los”.

En Håkan és increïble. “Comet un acte de violència extraordin­ari, que el destrossa moralment i el transforma en un pària. Volia que fos impossible amagar-se d’això, barrejar-se amb la multitud, de manera que el vaig fer excepciona­lment genial”.

Amb tocs de bildungsro­man, el protagonis­ta es va formant i, fins i tot, veiem com adquireix el llenguatge, ja que als primers capítols no entén una sola paraula del que parla la gent. “Tot i això –replica l’autor–, tota bildungsro­man és el relat d’una adaptació, algú que acaba sent un bon burgès, i aquí això no ocorre: l’aprenentat­ge passa per una altra banda, per la redempció”.

Hi ha una presència constant de la ciència. “Coincidien el romanticis­me i la seva visió extàtica de la natura amb el positivism­e, la passió per classifica­r-ho tot. Però la ciència es va especialit­zar massa, i aquests rapsodes naturalist­es, a cavall de la poesia i la ciència, van quedar obsolets”.

En Håkan camina en direcció contrària: d’oest a est. “Comença el 1850 i transcorre per un parell de dècades. El moment en què els EUA es construeix­en com a nació, primer territoria­lment, ell comença als anomenats territoris desorganit­zats. També és la constituci­ó política i econòmica, ja que es comença a sentir la primera remor de la maquinària capitalist­a. Al final de la novel·la tot just apareix la ramaderia. És un western sense cowboys”.

La violència és alhora explícita i digerible. “Aquestes escenes van fer que gairebé abandonés el projecte –revela–. No volia episodis amb trets. Em molesta molt que sembli impossible fer un western o una història sense armes, i no volia ser còmplice d’aquest horror que encara patim avui. El moment més violent el vaig redactar a tota velocitat. M’odiava a mi mateix escrivint-lo”.

 ??  ?? ‘A L’HORITZÓ’ PERISCOPI/IMPEDIMENT­A, 2020, 336/340 PÀGINES HERNÁN DÍAZ
‘A L’HORITZÓ’ PERISCOPI/IMPEDIMENT­A, 2020, 336/340 PÀGINES HERNÁN DÍAZ

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain