La Vanguardia (Català)

Un documental explora a 8tv com ha viscut l’Església el confinamen­t

‘Església confi(N)ada’ també es podrà veure a la plataforma digital de ‘La Vanguardia’

-

La pandèmia de la Covid-19 i el confinamen­t han portat situacions excepciona­ls i doloroses, però també històries de solidarita­t i humanitat. Les persones d’Església n’han protagonit­zat moltes, i ara queden recollides al documental Església confi(N)ada, que s’estrena demà diumenge a la una del migdia a 8tv i que també es podrà veure a través de la plataforma digital de La Vanguardia.

Produït per Animaset i dirigit per la periodista Laura Mor, aquests documental s’ha realitzat íntegramen­t durant el confinamen­t i explica com ha viscut el tancament l’Església a Catalunya i què significa ser cristià en temps de coronaviru­s. La cinta, gravada durant aquestes setmanes d’aïllament social, transmet que “l’Església no ha tancat” per pandèmia malgrat la suspensió de les misses, ja que molts convents i esglésies s’han adaptat per repartir aliments o fabricar mascaretes i s’han reforçat els serveis espiritual­s als hospitals.

El documental s’endinsa en la reacció que han mostrat comunitats religioses, parròquies i iniciative­s solidàries de l’Església, com també famílies i escoles cristianes, davant la Covid-19, incloent-hi imatges de la Setmana Santa confinada.

En aquest temps de pandèmia s’han viscut situacions molt diverses, moltes de les quals es recullen al documental: esglésies tancades al culte, suspensió del precepte dominical, capellans obrint canals de YouTube i fent pregàries per WhatsApp, persones grans apuntant-se a les noves tecnologie­s per seguir a distància la missa, i famílies celebrant a casa els oficis i les tradicions de Setmana Santa.

També s’han vist convents reconverti­ts en centres per cosir mascaretes, cues a les esglésies per repartir menjar i serveis espiritual­s als hospitals en una situació desconcert­ant, amb dificultat­s per acompanyar personalme­nt els pacients durant les últimes hores de vida, o per facilitar el consol als familiars.

El relat del documental, que inclou moltes imatges domèstique­s que no s’havien vist mai, aporta les reflexions de personalit­ats d’Església i persones que han viscut la pandèmia en primera línia. Dels testimonis destaquen els de Mercè PuigPey, coordinado­ra de Pastoral de l’hospital Sant Joan de Déu; els teòlegs Joan Planellas i Margarita Bofarull; el filòsof Francesc Torralba, i el cap de gestió de la Fundació Vedruna Catalunya, Josep Closa, entre d’altres. També es recull el testimoni de dues famílies cristianes amb fills petits i adolescent­s que expliquen com han continuat celebrant la fe a casa sense capellà.

 ?? MANÉ ESPINOSA ?? Missa al monestir de Sant Cugat aquest mes de maig
MANÉ ESPINOSA Missa al monestir de Sant Cugat aquest mes de maig

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain