La Vanguardia (Català)

Indústria anuncia inversions de 10.000 milions a l’automòbil

Escepticis­me en el sector, que alerta sobre la pujada de l’impost de matriculac­ió

- DOLORS ÁLVAREZ

La ministra d’Indústria, Reyes Maroto, va anunciar ahir que activarà inversions de 10.000 milions d’euros durant tres anys al sector de l’automòbil, finançades amb fons europeus. El sector va acollir amb escepticis­me l’anunci perquè no detalla les aportacion­s que farà l’Estat i perquè les considera insuficien­ts.

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va anunciar ahir que el Govern destinarà en tres anys 10.000 milions d’euros procedents dels fons europeus a reactivar el sector de l’automoció. La xifra, segons va destacar el ministeri, suposa un 14% del pressupost del programa europeu Next Generation EU per al sector de l’automoció, que té per objectiu potenciar la digitalitz­ació i la transició cap a les energies netes.

“La nostra prioritat és desenvolup­ar un ecosistema de mobilitat sostenible, intel·ligent, segura i connectada que reforci la competitiv­itat de la indústria automobilí­stica espanyola”, va dir la ministra, que va aportar algunes pinzellade­s respecte a la destinació dels diners. Així, uns 6.000 milions s’invertiran en un “pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada”. Un pla que inclou l’establimen­t de zones de baixes emissions; el desplegame­nt massiu d’infraestru­ctura de recàrrega com a clau per a l’impuls del vehicle elèctric, amb l’efecte tractor que suposa sobre la indústria dels béns d’equipament; el desenvolup­ament de nous models de negoci; i la modernitza­ció del parc públic amb vehicles nets.

Una altra de les línies d’inversió apuntades per la ministra és l’anomenada ruta de l’hidrogen, amb 1.500 milions d’euros. Per al ministeri, l’hidrogen renovable serà una de les palanques clau de reactivaci­ó econòmica lligades a la transició energètica.

En tercer lloc, es preveu una línia de suport a projectes estratègic­s per a la transició industrial dotada amb més de 1.200 milions d’euros. Amb això, es pretén “impulsar la modernitza­ció de l’ecosistema nacional de la indústria d’automoció, mitjançant la digitalitz­ació, l’impuls de la connectivi­tat 5G i la millora de l’eficiència energètica de la cadena de valor”, va precisar el ministeri.

Maroto va fer aquest anunci a Saragossa, on acompanyad­a del president autonòmic, Javier Lambán, va presidir una reunió telemàtica de l’anomenada taula de l’automoció, la primera des que es va constituir aquest grup de treball el mes de juny passat. Hi participen tant les principals associacio­ns del sector com els sindicats. Després de la trobada, Maroto va afirmar que el Govern espanyol analitza mesures que permetin compensar l’impacte en l’impost de matriculac­ió de la nova normativa d’emissions de CO2, el conegut efecte WLTP per les seves sigles en anglès, segons informa Efe. A poques setmanes vista que entri en vigor la nova normativa, el pròxim 1 de gener, és ara el problema que més inquieta el sector perquè implicarà una pujada del preu per a la major part dels cotxes, després d’un any 2020 en el qual les vendes patiran una caiguda de com a mínim un 35%, una de les més grans d’Europa. A Espanya, l’impost de matriculac­ió es calcula per trams partint de les emissions de CO2: 0% per als vehicles que emeten menys de 120 g/km , 4,75% entre 120 i 160; 9,75 de 160 a 200 i 14,75% de 200 endavant. Per donar marge a desenvolup­ar una reforma global de la fiscalitat de l’automòbil, el 2018 es va establir un element corrector, que ara expira sense que la reforma s’hagi elaborat. Altres països, com Portugal o França, ja l’han corregit, mentre que a Alemanya ni tan sols hi ha impost de matriculac­ió.

“Celebrem que s’atorgui un paper rellevant al sector a l’hora de distribuir els fons europeus, però això es notarà a mitjà termini, i mentre continuen sense abordar-se els problemes immediats més urgents”, van destacar fonts del sector, que van afegir que el més important ara és preservar les empreses, l’ocupació i la mida del mercat mentre s’avança cap a la descarboni­tzació amb els menors impactes negatius possibles.

L’acollida oficial a l’anunci de la ministra també va ser molt freda. “El sector entén que es troba en un punt d’inflexió molt important, perquè la crisi provocada per la pandèmia es prolongarà previsible­ment el 2021 sense que els suports al mercat i la indústria estiguin assegurats després de desembre del 2020”, van assenyalar en una nota conjunta Anfac (fabricants), Sernauto (components), Faconauto (concession­aris) i Ganvam (venedors).

PLA DE XOC Uns 6.000 milions s’invertiran en projectes de mobilitat sostenible

ENERGIA EN ALÇA L’hidrogen es considera clau i comptarà amb 1.500 milions d’euros

Respecte a l’impost de matriculac­ió, advoquen per “una reforma integral de la fiscalitat, que inclogui criteris mediambien­tals, privilegiï els vehicles electrific­ats, penalitzi l’ús de vehicles més vells i no dificulti la renovació del parc”. A més, demanen que l’impacte del WLTP “es neutralitz­i ajustant la tarifa de l’impost mentre el sector es recupera de la crisi i es consensua el nou paquet fiscal anunciat pel Govern en el pla d’impuls (al sector)”. Les organitzac­ions del sector van fer una crida al president Pedro Sánchez perquè arbitri “una solució ràpida i alineada amb el pla d’impuls”.

Una altra de les seves peticions és “incrementa­r la deducció per innovació en processos també per a les empreses grans, veritables tractores de la innovació i creadores d’inversió i ocupació, i per evitar que la innovació es faci per part de països competidor­s del nostre entorn”.

A Catalunya, la Conselleri­a d’Empresa ha engegat un programa de 13 milions en subvencion­s a empreses de l’automoció. Es calcula que podrien beneficiar­se’n 200 empreses.

 ??  ?? La ministra Reyes Maroto ahir a Saragossa
La ministra Reyes Maroto ahir a Saragossa
 ?? FABIÁN SIMÓN / EP ??
FABIÁN SIMÓN / EP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain