La Vanguardia (Català)

Anem a explicar veritats

-

Aquest cap de setmana semblava que el món s’acabava a Espanya quan es llegien o s’escoltaven segons quina classe de comentaris sobre la nova llei educativa aprovada la passada setmana al Congrés. Com explicàvem en aquesta mateixa secció divendres passat, l’ideal hauria estat que no es canviés el marc educatiu cada vegada que hi ha una alternança de govern. El consens, aquesta paraula beneïda durant la transició i avui inexplicab­lement esborrada del llenguatge polític, és avui més necessari que mai en aspectes essencials de la nostra societat com és el de l’educació. Dit això, la Lomloe té tota la legitimita­t del suport del Congrés, i els grups que la rebutgen tenen també tot el dret d’anar al Tribunal Constituci­onal per defensar els seus interessos si així ho creuen oportú. Però, mentrestan­t, s’ha desencaden­at una campanya molt ben orquestrad­a per donar per fetes una sèrie de falses veritats, intoxicaci­ons i greus acusacions que, més enllà d’intentar erosionar el Govern espanyol, el que causa són nous enfrontame­nts territoria­ls. S’han escrit coses com que “quan el Tribunal Constituci­onal es digni a dictar sentència, l’independen­tisme haurà arrasat el castellà per a tota una generació”. Això és fals. El domini del castellà està garantit al final de l’educació obligatòri­a a Catalunya. Ho ha estat, ho està i ho estarà. Dir el contrari és mentir.

Com aquestes hi ha altres inexactitu­ds que afecten la persecució de l’escola concertada, de la religió o de l’educació especial. La nostra especialis­ta en educació, Carina Farreras, ha fet una anàlisi dels punts essencials de la llei a la nostra secció de Societat per fer-los entendre de què estem parlant. Hi ha aspectes de la llei que es podrien fer més bé, alguns en els quals podem discrepar, però no es pot dir que el Govern central vol eliminar els centres d’educació especial o que es volen prohibir les classes de religió.

Hi ha una vella cançó infantil que parla que les llebres corren pel mar i per la muntanya les sardines. Però ja va sent hora que es deixi d’explicar mentides i encara més de manera tan intenciona­da.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain