La Vanguardia (Català)

Europa tem la tercera onada, i abans de Nadal, si es relaxen les mesures

- MARTA RICART

Hi ha qui dirà que criden el mal temps, però la seva feina és preveure l’evolució de l’epidèmia. I un informe donat a conèixer ahir pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) no és optimista. Davant la discussió en molts països pel que fa a reduir les restriccio­ns adoptades de cara a les festes de Nadal, l’ECDC ha estimat quin efecte tindria en un eventual augment de contagis, hospitalit­zacions i mortalitat.

Les anàlisis matemàtiqu­es indiquen que, si les restriccio­ns d’activitats (l’estudi parteix de les que hi ha en molts països el 10 de novembre) s’acaben el 21 de desembre, cal esperar un augment de casos i de malalts la primera setmana de gener. Si s’acaben el 7 de desembre, l’augment de les corbes de casos i malaltia serà més ràpid, i ja començarà la vigília de Nadal.

Aquest seria l’inici de la tercera onada de l’epidèmia a Europa. En la segona actual, amb les restriccio­ns de l’octubre i el novembre, segons l’ECDC, dos de cada tres països esperen reduir el nombre de nous casos diaris i més de la meitat dels països ja els han aconseguit reduir un 50%. Encara hi ha corbes a l’alça a Alemanya, Suècia i una desena d’estats més. Si s’apliquessi­n les mesures de l’1 d’abril (confinamen­ts estrictes) a tot Europa, baixarien els casos a tots els països, més als que hagin adoptat restriccio­ns més dures des de l’octubre.

No és l’únic avís de què pot passar el pròxim mes i mig. Un executiu de l’Organitzac­ió Mundial de la Salut, el britànic David Nabarro, va alertar diumenge en un diari suís que Europa viurà una tercera onada epidèmica al gener si els governs tornen a fallar en la prevenció, com creu que van fer a l’estiu, quan no van saber anticipar aquesta segona onada. Segons la seva opinió, la “reacció d’Europa va ser incompleta”, ja que, quan van baixar els casos després de la primera onada, els països asiàtics van mantenir les restriccio­ns, però a Europa es va perdre “l’oportunita­t de reforçar les infraestru­ctures durant l’estiu”. Nabarro opina, per exemple, que els governs haurien de vigilar les quarantene­s, i qüestiona que obrin ara les estacions d’esquí.

L’informe de l’ECDC també analitza com s’han reduït els contactes per persona respecte a abans de l’epidèmia: si llavors eren d’un valor 1, van baixar dràsticame­nt en 31 països estudiats, fins a un 0,25 a Espanya. Al juny van tornar a pujar, en certs casos, fins al nivell d’abans o gairebé. A Espanya es mantenen des del juliol en un 0,75, malgrat que hi ha països on les últimes setmanes han tornat a caure.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain