La Vanguardia (Català)

24 de novembre del 1694

-

Les cròniques comenten que un gran temporal de llevant va afectar les Balears, costes murcianes, valenciane­s i catalanes. Les ones van envair les salines pel cap Codolar “emportant-se 8000 modines de sal vermella i blanca amb pèrdues de 192.000 reals”. El governador va obligar tothom “clergues inclosos” a cavar rases per evacuar l’aigua. A Cartagena les ones van envair la ciutat, provocant l’enfonsamen­t de nombrosos vaixells.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain