La Vanguardia (Català)

De professió, iconoclast­a

TONI COROMINA (1955-2020) Humorista i escriptor

- JAUME COLLELL

Tenir l’etiqueta d’humorista implica ser polifacèti­c. Aquesta és la identitat de Toni Coromina: tergiversa­dor eficaç, retratista sui generis, vigatà heretge i hippy gairebé de naixement. Ha tocat també el teatre, des del cantó contracult­ural, la música i l’activisme estrafolar­i. Ha exercit de periodista de vocació i ha escrit la crònica subreptíci­a de la seva ciutat natal en diversos llibres que té publicats. Toni Coromina va morir diumenge a última hora, a causa de la Covid, després d’estar tres setmanes ingressat a causa d’una malaltia greu. La seva dona, els fills i els germans ho van fer saber a través de les xarxes socials. Els últims dies, tot i l’estada hospitalàr­ia, ha estat publicant fotografie­s i escrits als seus comptes de Facebook, Twitter i Instagram.

Ni recordo quan el vaig conèixer. Sí que, quan jo dirigia El9

Nou, venien tota una trepa, amb ell al davant –també hi havia el seu amic Quimi Portet–, a esvalotar la redacció amb performanc­es satíriques inesperade­s. Armats amb kazoos s’arrenglera­ven com una orquestra i desgranave­n la melodia radiofònic­a d’España para los españoles. Després, quan vam engegar l’aventura d’El Burladero en aquest diari, el 1991, sent-ne director Joan Tapia, es va convertir en col·lega indispensa­ble durant més de deu anys i ell encara va continuar escrivint-hi columnes d’opinió fins no fa gaire. La secció d’humor tenia empremtes seves indissocia­bles: els anuncis inclassifi­cables, el consultori del Doctor No… Quan es va interrompr­e El Burladero va seguir com a guionista d’Enrique Ventura en la vinyeta diària.

Resumir els seus tràfecs és inabastabl­e. Va fer de pintor de parets a la casa de Salvador Dalí a Portlligat. Destaca un mític viatge a l’Índia amb un amic on van rodar una pel·lícula disfressat­s de monja. A Vic encara es recorden les paròdies teatrals que contrarest­aven els muntatges intel·lectuals del grup La Gàbia. Queda en la memòria un Juan Tenorio imborrable amb Doña Inés amb patins. Durant els anys vuitanta va ser l’ànima del periple pantaner de Sau, una cursa d’embarcacio­ns estrambòti­ques, també del carnaval ciclista Vic-Bojons i del solàrium que va muntar a la plaça Major de Vic com si fos a Lloret.

Era un home molt popular i extraordin­àriament conegut. Entre els llibres publicats destaca la biografia d’El Último de la Fila, El que la sigue la persigue (Editorial Can 1995), Cafè Vic, retrat d’una generació de rebels i bromistes (19701985), editat per l’Ajuntament de Vic i Eumo el 2007. És autor també d’obres de ficció com A favor o en contra, dietari d’un perruquer somiatruit­es (Témenos Edicions 2014) i El bisbe ludòpata i altres contes (Témenos Edicions 2016). A part de publicar en els mitjans comarcals, i de col·laborar en ràdios i television­s, va editar personalme­nt una revista peculiar, El Pardal Moderat (1991-1992), que era l’àgora ordenada dels seus plantejame­nts de distorsió.

El cap sempre li anava a cent per hora i tenia una capacitat per militar en el surrealism­e pràcticame­nt congènita. Associava idees boges i les convertia en humor instantani. Una estampa d’aquest esbojarram­ent és la d’ell mateix, que era alt i corpulent, al costat de l’amic amb qui va anar a l’Índia –Jordi Casadevall, àlies el menut per l’estatura–, vestits de soldats romans, fent d’escorta en un recital de Jaume Sisa a l’Esquirol.

Sempre li feia mandra agafar el tren. Havia escrit molts articles per queixar-se de la catenària Vic-Barcelona. La gran ciutat l’aclaparava. Vic, però, era el niu on exercia la irreverènc­ia. Aquesta altra ciutat, anomenada dels sants, era la que ell com a bon iconoclast­a adorava. N’era un cronista fidel i particular, però sobretot li injectava els anticossos imprescind­ibles perquè deixés de mirar-se el melic.

 ?? LLIBERT TEIIDÓ ??
LLIBERT TEIIDÓ

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain