La Vanguardia (Català)

“Les famílies felices també pateixen”

Ariadna Castellarn­au explora els vincles familiars des d’un punt de vista fantàstic a ‘La oscuridad es un lugar’ (Destino)

- LARA GÓMEZ RUIZ

Una nova mirada inquietant sobre el nostre present des d’una perspectiv­a fantàstica i allunyada del real. Aquesta és l’última proposta editorial d’Ariadna Castellarn­au, La oscuridad es un lugar (Destino), que recentment ha aterrat a les llibreries. Vuit relats que, segons explica l’autora a La Vanguardia, “funcionen com a miralls retorçats on els personatge­s descobreix­en qui són veritablem­ent”.

“M’atreu molt el gènere fantàstic, ja que em permet desenvolup­ar la imaginació i conèixer el món des de diferents punts de vista que no són els habituals. Gràcies a això, he pogut abordar des d’una altra perspectiv­a una foscor molt domèstica, la dels vincles familiars. (...) Encara avui hi ha una visió bastant idealitzad­a de la família, ja que és el lloc on vam rebre les primeres cures, on aprenem a ser persones i on podem aconseguir la felicitat terrenal. Llavors, quan la família no hi és o es trenca, hi ha un sentit de fracàs. Com si no tinguéssim una cosa essencial com un braç o una cama”, assegura l’escriptora. Tot i això, insisteix, “si ho penses bé, la família pot donar lloc a relats aterridors. Ja s’estudiava això en la psicoanàli­si, ja que aquest entorn és on es creen les ferides primigènie­s de l’ésser humà, els traumes, les frustracio­ns, la depressió... Ferides que al cap i a la fi formen part del procés de formació de l’ésser humà. Per això, és important no ocultar que totes les famílies, incloent-hi les més felices, pateixen. El simple fet d’haver de trencar amb la família per poder ser un mateix ja és un fet dolorós.

Reflexiona­r sobre què hi pot haver de tòxic en els vincles familiars és una cosa que m’interessa molt”, reconeix, i afegeix: què en queda, dels vincles humans, quan tot allò que ens dona confort i més estabilita­t desapareix?

Amb els seus relats, Castellarn­au es proposa treure el lector de la zona de confort i traslladar-lo a un escenari “nou alhora que estrany”: una nena que es refugia a la selva fugint de la seva família coneix un adolescent salvatge que prova d’ajudar-la; dos germans, uns dels quals té una particular­itat que el converteix en un ésser fascinant, competeixe­n pel protagonis­me familiar amb uns pares absents; una parella en una

L’autora demostra al seu últim llibre de relats que la família pot donar lloc a històries aterridore­s

illa prova de trobar un sentit a la seva vida mentre decideix què fan amb un misteriós nadó que apareix abandonat davant la seva porta. Aquests són només alguns exemples de la proposta de l’autora.

Amb tot, assegura, “és fàcil que qualsevol pugui sentir-se identifica­t perquè, malgrat que els contes són tractats des d’una perspectiv­a fantàstica, gairebé tots hem viscut de prop com a mínim una de les situacions que planteja el llibre.

 ?? ANA JIMÉNEZ ?? L’escriptora Ariadna Castellarn­au
ANA JIMÉNEZ L’escriptora Ariadna Castellarn­au

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain