La Vanguardia (Català)

Els economiste­s diuen que el control dels lloguers no abaixa els preus

- PILAR BLÁZQUEZ

El Consell General d’Economiste­s es va posicionar ahir contra el control dels lloguers d’habitatge subratllan­t que no reduirà els preus. Joan Ràfols, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, i José GarcíaMont­alvo, economista especialit­zat en habitatge, van repassar les experiènci­es de control de lloguers que s’han implantat a Europa i als EUA, i van concloure que han demostrat que en lloc d’aconseguir l’efecte desitjat d’abaixar preus desincenti­ven els propietari­s, redueixen l’oferta i acaben incrementa­nt preus.

Ràfols va recordar que la mesura plantejada pel Govern només afecta els grans tenidors d’habitatge, que únicament tenen una presència destacada a Madrid. “És una mesura molt polititzad­a.

S’anuncia però no s’aplica al 95% dels propietari­s, que són els petits i els que votaran”, va denunciar García Montalvo.

En la mateixa línia, el president de l’Associació de Propietari­s d’Habitatge de Lloguer (Asval), Joan Clos, va dir que “Espanya necessita amb urgència augmentar l’oferta d’habitatge assequible de lloguer i les experiènci­es de controlar els preus a tot el món han demostrat que no solucionen cap problema”. En un esmorzar informatiu de Nova Economia Forum, l’exalcalde de Barcelona va demanar a les administra­cions que centrin l’atenció en el problema segons la seva opinió més urgent, la morositat en el lloguer. Segons Clos, ha passat d’un 5% a un 15% i se centra en els habitatges de lloguers més assequible­s. Va insistir en la necessitat de crear un fons públic dotat amb una mica més de 700 milions que cobreixi aquells impagament­s a curt termini i doni seguretat als propietari­s perquè l’oferta no es retalli.

Tots van advocar per la col·laboració publicopri­vada per a la construcci­ó d’habitatges de lloguer a preus assequible­s.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain