La Vanguardia (Català)

La família Godia ven renovables al fons Everwood

-

Prodiel, empresa sevillana d’energies renovables presidida pel seu principal accionista Ángel Haro –president del club de futbol Betis– i participad­a pel grup MadeEasy vinculat a la família Godia, ha arribat a un acord per vendre una cartera de 1.100 projectes fotovoltai­cs (per una potència de 1.100 megawatts) al fons Everwood per 750 milions d’euros.

En concret, l’estipulat entre les parts suposa la compra de projectes per 870 MW a la Comunitat de Madrid i 228 MW a Sevilla i Badajoz. Així mateix, Everwood tindrà un dret de compra a Prodiel de 500 MW més, segons van informar ahir les dues empreses.

A més, Everwood i Prodiel es fixen com a objectiu desenvolup­ar conjuntame­nt projectes de construcci­ó de projectes fotovoltai­cs a Europa, especialme­nt a Itàlia, sobre els quals tindrà un dret d’adquisició preferent el cinquè fons d’Everwood.

L’execució de l’operació està subjecta a due diligence (auditoria legal), per a la compra d’aquests projectes clau en mà a rendibilit­ats “atractives” i que s’espera que entrin en operació l’any 2023.

La gestora Everwood Capital ja va completar anteriorme­nt tres fons, amb uns retorns per a l’inversor d’entre un 17,8% i un 33,1 % de taxa interna de retorn (TIR) neta anual.

Actualment és a prop de completar els compromiso­s d’inversió del seu quart fons i ha constituït el cinquè, centrat en projectes a la península Ibèrica i Itàlia, amb la inversió en

El màxim executiu de Prodiel és el president del Real Betis Balompié de futbol

la construcci­ó d’una cartera diversific­ada de plantes fotovoltai­ques.

La durada prevista del cinquè fons és de set anys amb una TIR objectiu net per a l’inversor superior al 12 % anual i una mida màxima de 500 milions d’euros.

Everwood, igual com en els fons anteriors, oferirà aquest Fons V a les banques privades d’Andbank Espanya i Santander Private Banking, i a inversors institucio­nals espanyols i estrangers.

El soci fundador d’Everwood Capital, Alfredo Fernández, ha explicat que l’acord amb Prodiel ofereix un accés directe a actius renovables.

 ?? XAVIER CERVERA ?? Liliana Godia
XAVIER CERVERA Liliana Godia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain