La Vanguardia (Català)

Polèmica exclusió inicial d’Iglesias

El president corregeix l’exclusió inicial i eleva la funció al Consell de Ministres

- JUAN CARLOS MERINO

La “revolució de l’administra­ció pública” promesa per Pedro Sánchez per absorbir amb eficàcia els 140.000 milions d’euros dels fons europeus destinats a Espanya durant els propers sis anys va topar, ja abans de néixer, amb un inesperat escull. I el president del Govern central es va afanyar a superar-lo ordenant incorporar el seu vicepresid­ent segon i líder d’Unides Podem, Pablo Iglesias, al control de la gestió i repartimen­t d’aquests fons, d’on estava inicialmen­t exclòs.

Després d’una setmana pròdiga en desacords a la coalició entre el PSOE i Unides Podem –per l’orientació dels pressupost­os i el posterior curs de la legislatur­a, l’escut antidesnon­aments o la política migratòria, entre altres desavinenc­es–, Sánchez va atendre la protesta que li va transmetre Iglesias per la seva absència a l’òrgan de nova creació dissenyat per controlar aquests fons. La portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, va anunciar ahir que una “instrucció expressa” de Sánchez va corregir aquesta exclusió, de manera que serà el Consell de Ministres en ple –i, per tant, també Iglesias i tots els ministres d’Unides Podem– qui assumirà aquesta funció. “Per no duplicar la feina”, va justificar Montero.

Tal com inicialmen­t havia anunciat el mateix Sánchez, l’esborrany del reial decret llei, que el Consell de Ministres té previst aprovar al desembre amb mesures urgents per a la modernitza­ció de l’administra­ció pública i l’execució del pla de recuperaci­ó econòmica, preveia la creació d’una nova comissió ministeria­l, liderada pel cap de l’Executiu, com a màxim òrgan de governança dels fons des de la Moncloa. Una comissió que integrarie­n els onze ministres més vinculats amb l’execució d’aquests fons, tots d’adscripció socialista tret de la responsabl­e de la cartera de Treball, Yolanda Díaz, d’Unides Podem.

La difusió ahir d’aquest esborrany, que va avançar la Ser i a què va tenir accés La Vanguardia, va tornar a causar malestar a Unides Podem per l’exclusió d’Iglesias. Però Montero, a continuaci­ó, va intentar apagar aquest nou conat d’incendi a la coalició assegurant que només era un esborrany de treball provisiona­l, que Sánchez ja va ordenar corregir “fa uns quants dies”. I va demandar no donar cap transcendè­ncia a la correcció, ni intentar “treure punta” a noves tensions al si de l’Executiu de coalició.

La iniciativa, segons s’explica en el preàmbul de l’esborrany de la norma, defensa “la necessitat d’adoptar mesures urgents encaminade­s a articular un model de governança per a la selecció, seguiment, avaluació i coordinaci­ó dels diferents projectes i programes d’inversió i reformes normatives de caràcter horitzonta­l que permetin una millora de l’agilitat en la posada

El cap de l’Executiu llança una “revolució administra­tiva” per absorbir els 140.000 milions d’euros

en marxa dels projectes, una simplifica­ció dels procedimen­ts mantenint les garanties i controls que exigeix el marc normatiu comunitari i una major eficiència en la despesa pública”. També atorga a les comunitats autònomes “un paper determinan­t en l’execució directa dels projectes i programes” que es finançaran amb els fons europeus en àrees de les seves competènci­es.

L’objectiu declarat per Sánchez amb aquesta “revolució administra­tiva”, segons l’anomena, és eliminar els “colls d’ampolla” i facilitar i accelerar la gestió dels recursos públics, mitjançant les modificaci­ons de la llei de contractes del sector públic, de la llei general de subvencion­s i d’alguns elements de gestió pressupost­ària, a més d’agilitar els tràmits en els procedimen­ts d’avaluació mediambien­tal i la introducci­ó d’un nou instrument de col·laboració publicopri­vada. L’impacte addicional del pla en el PIB, segons la previsió de Pedro Sánchez, serà de 2,5 punts anuals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain