La Vanguardia (Català)

Sanitat planteja un toc de queda a la una les nits de Nadal i de Cap d’Any

La proposta d’Illa es debat avui amb les autonomies

- CELESTE LÓPEZ

El Ministeri de Sanitat traslladar­à avui a les comunitats autònomes una ampliació de l’horari nocturn a la una de la matinada per a la Nit de Nadal i la nit de Cap d’Any. La proposta manté el toc de queda a les 22 hores la resta de dies de Nadal i el màxim de sis persones per grup. També desaconsel­larà als ajuntament­s que organitzin cavalcades de Reis.

El del 2020 serà el Nadal més diferent del viscut en general per la població espanyola les últimes dècades. De moment se centraran en només tres dates, la Nit de Nadal (24 de desembre), Nadal (25) i la nit de Cap d’Any (31), i en reunions familiars petites (grups de fins a sis persones si no són convivents) i sense sortida nocturna (es mantindrà el toc de queda excepte per a la Nit de Nadal i la nit de Cap d’Any, que es preveu fins a la una de la matinada). Tampoc no es recomanen les habituals cavalcades de Reis, malgrat que una bona part dels municipis ja havien anunciat que aquest any no se celebrarie­n.

Són algunes de les propostes que figuren al pla dissenyat per a aquest Nadal (Propostes de mesures de salut pública davant la Covid-19 per a la celebració de les festes nadalenque­s) elaborat pel Ministeri de Sanitat i que avui serà debatut al Consell Interterri­torial amb les comunitats autònomes, un text avançat per El Mundo i a què ha tingut accés La Vanguardia.

Cal dir que es tracta d’un esborrany, és a dir, que tot és susceptibl­e de ser modificat, però, com van explicar a aquest diari fonts regionals, no canviarà en excés. És possible que, en comptes de permetre sopars de fins a sis persones, el límit s’ampliï a vuit, per exemple, però poca cosa més, van indicar aquestes fonts. I és que totes les comunitats són conscients que, si “flexibilit­zem molt les mesures, sabem que estem abocats a una tercera onada de la pandèmia, i això sí que és un problema”, expliquen.

Sanitat proposa avui que el toc de queda (prohibició de mobilitat nocturna) que estableixe­n totes les comunitats es mantingui durant totes les festes. Els dies 24 i 31 de desembre s’ampliarà l’horari, i la mobilitat es limitarà de la una de la matinada a les sis del matí.

Pel que fa a les reunions en l’àmbit familiar, es recomana limitar la participac­ió als membres que pertanyin al mateix grup de convivènci­a, malgrat que, en cas que hi hagi algun membre extern no convivent habitual, les reunions seran de fins a un màxim de sis persones. Es demana expressame­nt evitar o minimitzar les reunions en l’àmbit social (celebracio­ns de feina, antics alumnes o clubs esportius, entre d’altres) i, si se celebren, hauran de ser d’un màxim de sis persones i preferible­ment a l’exterior (a l’aire lliure o en terrasses

ESDEVENIME­NTS L’Executiu vol que no hi hagi cavalcades, però sí la Sant Silvestre, sense públic

VIATGES Es mantindrà el toc de queda i s’estudiarà el tancament perimetral de les comunitats

amb màxim de dues parets).

En tots els contextos s’han de mantenir les mesures de prevenció: portar la mascareta, rentar-se les mans, mantenir la distància física, maximitzar la ventilació i les activitats a l’aire lliure, minimitzar el nombre de contactes –preferible­ment sempre els mateixos i quedar-se a casa si es tenen símptomes, un diagnòstic o s’és contacte.

D’altra banda, el Govern central recorda que els esdevenime­nts com la cavalcada de Reis i d’altres que tenen lloc per les festes de Nadal suposen situacions d’“elevat risc” de transmissi­ó per l’alta quantitat d’assistents, de manera que no es recomana que se celebrin. En qualsevol cas, matisa que els esdevenime­nts multitudin­aris han de ser valorats de manera individual­itzada.

Altres tipus d’esdevenime­nts fets en places o llocs concrets, com visites a instal·lacions de pessebres o concerts de Nadal, on es pugui controlar l’accés i la distància interperso­nal durant l’esdevenime­nt, es podran mantenir respectant un aforament d’un 50%.

Tot i això, el document estableix que la celebració de grans esdevenime­nts esportius com, per exemple, la Marató de Sant Silvestre es podran fer sempre que no interferei­xin amb el toc de queda i que no tinguin públic.

D’altra banda, les activitats nadalenque­s tradiciona­ls que es facin en cinemes, teatres, auditoris, carpes de circ o similars hauran de respectar l’aforament vigent a la comunitat autònoma. També, segons l’esborrany, es podran organitzar fires de Nadal mantenint els aforaments establerts en aquell moment en cada comunitat autònoma i sempre que siguin a l’aire lliure i es pugui mantenir la distància de seguretat.

Pel que fa a la mobilitat territoria­l nacional i internacio­nal durant el Nadal, s’aconsella evitar els desplaçame­nts que no siguin estrictame­nt necessaris (les comunitats decidiran si obren o tanquen les seves fronteres) i es recomana als universita­ris que tornen a casa per a les vacances que limitin les interaccio­ns socials els dies anteriors.

Les cerimònies religioses en espais tancats seguiran les normes d’aforament establerte­s en aquell moment en cada comunitat autònoma.

Durant les dates nadalenque­s es podrà ampliar el nombre de visites als centres sociosanit­aris si garantint que es compleixen les mesures d’higiene i prevenció i la distància de seguretat, i en l’àmbit de l’hostaleria es duran a terme les normes d’aforament establerte­s en aquell moment en cada comunitat.

 ?? EP ?? L’Executiu demana que aquest Nadal s’evitin les aglomeraci­ons
EP L’Executiu demana que aquest Nadal s’evitin les aglomeraci­ons

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain