La Vanguardia (Català)

157 quilòmetre­s de frontera

-

La prohibició de sortir d’Escòcia planteja el debat constituci­onal de si tancar la frontera és competènci­a del Parlament de Holyrood, com diu la premier escocesa Nicola Sturgeon, o del de Westminste­r, com sosté el britànic Boris Johnson

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain