La Vanguardia (Català)

Acords i preacords

-

ESQUERRA

El preacord republicà parteix de quatre punts i avui mateix es preveu anunciar noves mesures.

Autònoms. La moratòria en el pagament de les cotitzacio­ns dels autònoms s’amplia fins al març del 2021.

Fiscalitat. Es crea un comitè bilateral per estudiar una reforma fiscal i un grup de treball d’experts per a la reforma de l’impost a grans fortunes.

Beques. Liquidació del deute del Govern central amb la Generalita­t des del 2005, quan es va fixar el traspàs, ratificat pel TC. No concreta ni la quantia ni terminis de devolució. La caixa de la Generalita­t

L’acord inclou el “final del control financer de la Generalita­t”. Es tracta del certificat mensual que envia la intervenci­ó a Hisenda sobre la comptabili­tat de la Gene

.

PNB

Els nacionalis­tes bascos han anunciat dos paquets d’esmenes i inversions per uns 90 milions.

Impost del dièsel. Es retira l’impost amb què el Govern central pretenia recaptar 450 milions. 50 milions per a màquina o

einal. Pla renova’t industrial per als sectors aeronàutic, mèdic o energètic.

Zorrotza. El doble soterramen­t del barri bilbaí de Zorrotza és un dels èxits del PNB, que també afegeix projectes en infraestru­ctures a les tres províncies basques.

Adeu al quarter de Loyola. Els terrenys de les casernes militars de Loiola passaran a mans de l’Ajuntament de Sant Sebastià el 2021. Es farà una permuta per ressituar l’exèrcit.

CIUTADANS

El partit taronja no aclareix el vot i manté oberta la negociació.

Targeta única sanitària. Una transacció amb el PSOE servirà per impulsar una targeta única sanitària en tot l’Estat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain