La Vanguardia (Català)

El carter podrà recollir als domicilis el vot per correu del 14-F

El Govern preveu la mesura per garantir el dret al sufragi dels afectats per la Covid

- JOSEP GISBERT

Els catalans podran demanar el vot per correu per al 14-F de manera telemàtica i lliurar el sufragi al carter el mateix moment de rebre la documentac­ió electoral al domicili. La mesura permetrà que tots els ciutadans, però molt especialme­nt els que estiguin afectats per la pandèmia del coronaviru­s, puguin votar “sense sortir de casa”, de manera que ningú no vegi afectat així el dret a vot, i alhora servirà per reduir l’afluència als centres de votació.

Aquesta és una de les actuacions excepciona­ls previstes pel Govern per a les pròximes eleccions al Parlament i que ha rebut la llum verda de la Junta Electoral Central (JEC), segons va anunciar ahir el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucio­nals i Transparèn­cia, Bernat Solé –l’encarregat d’organitzar el procés electoral–, en una entrevista a TV3. A partir d’informes i recomanaci­ons de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, la Comissió Jurídica Assessora i el Síndic de Greuges, el Govern treballa en el si del Procicat (Pla Territoria­l de Protecció Civil de Catalunya) per establir els protocols que permetin que les eleccions, tot i fer-se en un entorn absolutame­nt diferent de l’habitual, es desenvolup­in amb total normalitat. I aquest vot per correu ampliat seria un dels mecanismes que, a parer seu, ho facilitarà.

La mesura, de tota manera, encara està pendent de detalls, com ara en quines condicions es podrà fer la sol·licitud telemàtica del vot per correu o si el sufragi es podrà lliurar al carter el mateix 14-F, segons va precisar la consellera de Presidènci­a, Meritxell Budó, a la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu. La portaveu del Govern va explicar que aquesta mesura no serà l’única i no en va descartar d’altres, com per exemple la possibilit­at d’allargar la jornada electoral, però va situar modificaci­ons d’aquest tipus en el marc del consens amb les forces polítiques del Parlament. En aquest sentit, va subratllar que quan els protocols estiguin enllestits –“és qüestió de dies”, va assegurar– el Govern es reunirà amb tots els grups del Parlament per presentar-los el seu contingut a fi que el puguin estudiar i fer-hi aportacion­s, com li ha reclamat l’oposició. La idea és que la trobada es dugui a terme abans del dimarts 22 de desembre, que és quan les eleccions quedaran convocades automàtica­ment.

Els canvis que s’acabin introduint en la mecànica electoral habitual per fer front a la crisi del coranaviru­s no requeriran, a parer de Budó, cap modificaci­ó legal, tot i que no la va descartar sempre que sigui amb l’acord dels grups polítics del Parlament. El que sí que va desestimar completame­nt va ser qualsevol intent d’escometre, ni que sigui parcialmen­t, la llei electoral catalana en el que queda de legislatur­a –va ser una de les propostes que Rafael Ribó va posar sobre la taula dilluns–, perquè “tothom sap que al Parlament no hi ha ni consens ni la majoria necessària per tirar-la endavant”. Els grups de l’oposició van coincidir igualment en aquest extrem.

Fruit d’aquestes prevencion­s, el Govern va voler deixar clar que no hi ha dubtes que les eleccions se celebraran, com està previst, el 14-F. “No hi ha pla B: el 14-F hi haurà eleccions”, va certificar la consellera de Presidènci­a, que va subratllar que “el Govern fa temps que treballa perquè les eleccions siguin el 14 de febrer i se celebrin amb totes les garanties de salut pública, assegurant el dret a vot de tothom amb independèn­cia de la situació epidemiolò­gica i vetllant perquè la informació arribi a tota la ciutadania”. La portaveu es va expressar així de categòrica després d’haver estat ella mateixa una de les que dies enrere havia alimentat els dubtes.

PROTOCOLS ELECTORALS Budó anuncia una reunió amb els grups de l’oposició sobre les accions excepciona­ls

DATA INAMOVIBLE La portaveu garanteix que les eleccions es faran quan està previst: “No hi ha pla B”

 ?? RUBÉN MORENO / ACN ?? Meritxell Budó i Pere Aragonès ahir al pati dels Tarongers anant cap a la reunió del Govern
RUBÉN MORENO / ACN Meritxell Budó i Pere Aragonès ahir al pati dels Tarongers anant cap a la reunió del Govern

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain