La Vanguardia (Català)

La mala educació amb toga

- Norbert Bilbeny

El judici estava assenyalat per a les nou. Els convocats hi van acudir puntuals, però la jutgessa hi va aparèixer amb més de dues hores de retard. Va saludar a la sala –ningú no li va respondre amb un irònic “bona tarda”–, però no es va disculpar. Temps enrere un altre jutge tambe va arribar tard; se’l va veure entrar al jutjat amb bosses de comprar. Tampoc no es va disculpar. Alguns alts funcionari­s, la noblesa de roba, es creuen indemnes. Com no pas pocs catedràtic­s. En vaig conèixer un que creia que fer classe el “rebaixava”.

Els tics autoritari­s i l’arrogància persisteix­en en una minoria de funcionari­s de carrera. Per fortuna no és habitual en jutges i magistrats. Però saber-se posseïdor de la seva plaça o simplement entrar a la sala de vistes els canvia a alguns la personalit­at. Es tornen mal educats i tracten malament tant el processat i els testimonis com els lletrats i els procurador­s, tan operadors necessaris de la justícia com el mateix jutge.

S’addueix que l’“àcid cínic” es dona de vegades entre els profession­als de més edat, però dona una imatge negativa de la justícia i crea imitadors.

Malgrat la parquedat de mitjans i emoluments, els jutges desenvolup­en la seva tasca amb rigor, dedicació i cada vegada més pròxima al sentir ciutadà. El recent cas del jutge Guevara, tractant amb acritud els presents a l’Audiència Nacional pel 17-A, no ens fa passar per alt la seva profession­alitat. Però la toga no excusa l’educació. És una dita comuna, des del jutge Oliver Holmes, que els que jutgen no “imparteixe­n justícia”, sinó que “apliquen el dret”. En part és així, perquè la justícia és una idea abstracta que cadascú entén a la seva manera; però en part no té raó, perquè la justícia és una cosa vital que es demana i és, com sap tot jurista, un valor suprem de l’ordenament jurídic.

Jutges i magistrats han de mostrar que es creuen i defensen la justícia que administre­n, la qual cosa comença per la correcció formal a la sala de vistes. El mateix Consell General del Poder Judicial té una comissió destinada a impedir les males pràctiques valent-se d’un Codi Ètic per a la Carrera Judicial que es va aprovar el 2016, que inclou el capítol “Cortesia, diligència i transparèn­cia” de la judicatura. El jutge o el magistrat és un servidor públic. Tracti bé, doncs, la societat que li ha confiat el càrrec, que el paga i el respecta.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain