La Vanguardia (Català)

Doncs ara no em vacuno!

- Joaquín Luna

Oe, oe, oe. Campions, campions. Som els millors. Ara que s’entreveuen les vacunes contra la Covid-19, ens puja la trempera i ja tenim qui crida al món, a l’OMS i a les farmacèuti­ques pèrfides: que es posi la vacuna el seu pare.

El que ens faltava ha arribat. El cunyadisme científic!

Ja tenim els primers símptomes: com discutir d’un assumpte científic sense tenir ni puta idea de ciència. Hi ha potser res més espanyol, nostrat o quinielíst­ic?

Semblem especialis­tes a convertir bones notícies en batusses socials i, de passada, actualitza­r aquell conte de la família andalusa que planta una olivera i al cap de cinc minuts es tira els plats al cap per si els seus fruits serviran per elaborar oli o vendre olives al mercat.

Gràcies a les tertúlies mediàtique­s, el món està a l’abast de tots els espanyols. Amb alegria, coneixemen­ts i gràcia torera, desenes d’opinants pontifique­n sobre les vacunes, convençuts que així presten un servei públic i democratit­zen el debat

Ara que s’entreveu la vacuna, ens puja la trempera i ho convertim en problema

de manera que fins i tot el repartidor del butà es veu impel·lit a donar la seva opinió sobre Pfizer, la vida oculta dels bacteris o les intencions de Pedro Sánchez o el Papitu.

A mi Ramón y Cajal, que els envesteixo! Que inventin ells que jo no em vacuno! Més val honra sense vacuna que vacuna sense honra!

A tan pur esperit de la formació nacional, cal afegir aquest saber econòmic podemita, que impregna una part de la societat.

Les farmacèuti­ques es forraran! No et fot! Tant de bo es forrin. I que s’emportin molts euros a casa.

Quants segles necessitar­ia una administra­ció pública en aquest país (Catalunya inclosa) abans d’acordar el plec de condicions saludables, socials i sostenible­s per passar a la fase dos en l’elaboració d’una vacuna contra la Covid-19?

Gràcies a la pasta en joc i a què els clients no són els negrets de l’Àfrica tropical, les farmacèuti­ques estan ultimant en un temps rècord la producció de vacunes per rescatar del pànic la nostra societat, infantilme­nt incapaç de conviure amb un virus cabró i capritxós.

A mi, que ho facin per diners, filantropi­a o per impression­ar una amant luxemburgu­esa me la bufa. Jo el que vull és tornar a la barra d’un bar de nit, anar al futbol els diumenges i al sexe amb o sense amor. Recuperar el meu individual­isme i les meves misèries. Viure, viure i viure.

Que sopi a les set sa tia!

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain