La Vanguardia (Català)

La pandèmia agreuja la guerra entre taxistes i Cabify

Una vintena de taxis recorren els carrers a la recerca de VTC que, diuen, se salten les normes

- LUIS BENVENUTY MANÉ ESPINOSA (FOTOS)

Els hunters es comuniquen entre ells amb una aplicació anomenada Zello que converteix l’smartphone en un walkie-talkie. “Una cucaracha aturada a Nicaragua amb Provença des de fa un quart d’hora”, diu un hunter. Així es fan dir aquesta vintena de taxistes de Barcelona. “Què fa?”, pregunta un altre. “Res... És allà, aturat, fent-se el llest...”. “Anem-hi!”, intervé un tercer. “Vinga, som-hi, anem a buscar la cucaracha!”. Molts taxistes es refereixen així a la seva competènci­a principal, els conductors que ofereixen els seus serveis a través de l’aplicació de Cabify. “Ja ho veurà, aquest espavilat...”.

Som als voltants de l’estació de Sants. Mentrestan­t, desenes de taxis s’acumulen a la graella d’espera de la infraestru­ctura. Un AVE procedent de Madrid està a punt d’arribar. Abans de la pandèmia, un taxista s’esperava més o menys un quart d’hora per fer un trajecte d’uns dotze euros. Ara les esperes superen fàcilment les tres hores. La ràbia, la mala bava i la frustració s’instal·len d’aquesta manera entre molts xofers.

En pocs segons sis hunters frenen els taxis i envolten aquest cotxe de lloguer amb conductor estacionat a Nicaragua amb Provença. “I tu què? Esperant l’AVE?”, li diuen. “No... jo he deixat un client aquí mateix, fa un moment, i m’he parat perquè m’ha trucat el meu germà des de Bolívia. Tinc l’aplicació apagada!”. “Sempre dieu el mateix, però saps que no és veritat”. “Això és el que diuen a Cabify que digueu, oi?”. “Ja saps que no et pots estar al carrer esperant que t’entrin les reserves, que t’estàs saltant la norma. El que fas és il·legal!”. “No, no... Jo estava parlant per telèfon amb...”. “Sí, esclar... amb el teu germà! Ara l’hi pots explicar tot a la Guàrdia Urbana”. “No... Jo...”. “El que fas és robar-nos

NO HI HA FEINA Un taxi, a Sants, abans tardava 15 minuts a aconseguir un client; ara, un parell d’hores

CONFLICTE ALS CARRERS Els ‘hunters’ envolten els sospitosos, truquen a la Guàrdia Urbana, i si tarda a arribar...

la feina. Ho entens?”. Però els policies municipals tarden, i al cap de pocs minuts els taxistes opten per empaperar el cotxe del seu competidor amb grans adhesius. Quan arriba la Guàrdia Urbana, ja són tots ben lluny.

Fins fa poc molts grups de taxistes com els hunters no tenien problemes a bolcar els vehicles que considerav­en sospitosos. O a rebentar-los els vidres. Però la regulació dels VTC orquestrad­a ja fa un parell d’anys per la Generalita­t i l’Àrea Metropolit­ana de Barcelona (AMB) va portar la calma. Fins ara. Les estretors i les dificultat­s de la pandèmia van agreujar les hostilitat­s dels taxistes cap als seus competidor­s. Uns quants mesos enrere, a l’aeroport, un taxista se solia esperar a la graella un parell d’hores per fer un trajecte d’uns 30 euros. Ara les esperes són de fins a cinc hores. No hi ha feina.

I a sobre fa setmanes que els ànims es reescalfen. Uber estudia tornar a Barcelona d’aquí unes quantes setmanes, captant taxistes disposats a treballar amb la seva aplicació i a pagar la comissió correspone­nt. Ahir va notificar les seves intencions a l’AMB. “Hem iniciat els tràmits per obrir

la nostra aplicació al taxi a Barcelona –van assenyalar fonts de la companyia–. Tots els taxistes que ho vulguin ja es poden donar d’alta a la plataforma d’Uber. Volem treballar amb el sector del taxi i les administra­cions públiques en la recuperaci­ó del sector a Catalunya”. La multinacio­nal de San Francisco funciona d’aquesta manera a Madrid des de fa un any. Ja suma 1.500 taxistes.

Els taxistes de Barcelona estaven al corrent dels plans d’Uber des de feia setmanes. L’única cosa que no sabien era quan es precipitar­ien. “Pretenen aprofitar aquesta crisi per aconseguir el monopoli de la mobilitat urbana –diu Alberto Álvarez, àlies Tito, d’Élite Taxi, la principal associació de taxistes de Barcelona–, però no els ho permetrem. Aquest tipus d’empreses s’aprofiten dels problemes de la gent per esclavitza­r-la. Muntarem manifestac­ions davant totes les flotes que s’avinguin a treballar amb Uber. Hi ha alternativ­es. Moltes radioemiss­ores et poden oferir tants trajectes com Uber. Aquesta gent ve a pescar en aigua tèrbola”.

Les principals associacio­ns del sector i l’Institut Metropolit­à del Taxi (Imet) van acordar la setmana passada que només circuli un màxim d’un 60% de la flota de dilluns a divendres i d’un 25% els caps de setmana. L’objectiu és que l’oferta s’ajusti a una demanda que no aixeca el cap. A més a més, les tarifes de l’any que ve estan congelades.

 ?? MANÉ ESPINOSA ?? “Cucaracha”. Diversos taxistes empaperen un vehicle de turisme amb conductor que acusen de buscar clients d’una manera il·legal
MANÉ ESPINOSA “Cucaracha”. Diversos taxistes empaperen un vehicle de turisme amb conductor que acusen de buscar clients d’una manera il·legal
 ?? MANÉ ESPINOSA ?? Així queda finalment el cotxe, empaperat d’adhesius
MANÉ ESPINOSA Així queda finalment el cotxe, empaperat d’adhesius
 ?? MANÉ ESPINOSA ?? Taxistes esperant un client a l’estació de Sants, fa pocs dies
MANÉ ESPINOSA Taxistes esperant un client a l’estació de Sants, fa pocs dies

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain