La Vanguardia (Català)

Verd, mobilitat i transició energètica

-

L’organisme supramunic­ipal va aprovar ahir el seu pla de sostenibil­itat i el programa d’actuacions de millora del paisatge natural, amb una partida de 110 i 8,4 milions d’euros cadascun. En el cas del primer pla, servirà per crear nous carrils bici i la Bicivia i per construir aparcament­s destinats a aquesta xarxa, malgrat que una part dels 110 milions d’euros també es destinaran a transforma­cions urbanes que busquin prioritzar el vianant, i també a la instal·lació de cobertes solars i pèrgoles fotovoltai­ques. En el cas del segon programa, l’AMB destaca la prioritat de continuar invertint en recuperaci­ó social, natural i econòmica dels parcs fluvials del Llobregat i del Besòs. “La pandèmia fa encara més necessari que continuem fent i aplicant polítiques dirigides a la cohesió social i territoria­l”, va manifestar el vicepresid­ent executiu de l’AMB, Antonio Balmón.

 ?? ÀLEX GARCIA ?? L’AMB vol potenciar els pròxims anys els connectors ecològics de la conca del Llobregat
ÀLEX GARCIA L’AMB vol potenciar els pròxims anys els connectors ecològics de la conca del Llobregat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain