La Vanguardia (Català)

La crisi aboca dones migrants a ser explotades

Espanya, país de captació de víctimes de tràfic, un altre efecte de la Covid-19, alerten entitats que atenen refugiats i migrants

- ROSA M. BOSCH

La crisi econòmica per la Covid19 provocarà que joves migrants i sol·licitants d’asil sense alternativ­es per tirar endavant siguin captats a Espanya per bandes o persones individual­s per sotmetrel’s a diferents menes d’explotació, va alertar ahir Rosa Cendón, coordinado­ra de l’àrea d’Incidència i Relacions Institucio­nals de Sicarcat. L’elevat risc que dones i nenes que inverteixe­n mesos i anys a culminar rutes migratòrie­s siguin víctimes de tràfic ja no es limita als països per on transiten abans d’arribar a Europa, com Nigèria o Líbia. També a Catalunya, segons va advertir Cendón, corren perill d’acabar en mans de criminals i de ciutadans sense escrúpols.

“Tenim sospites que persones que durant el viatge no han caigut en el tràfic, aquí pateixen intents de captació; fem seguiment d’aquestes situacions”, va continuar explicant Cendon en una sessió informativ­a virtual organitzad­a conjuntame­nt amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) sobre violència contra les dones i persecucio­ns per motius de gènere.

Els col·lectius que més preocupen són el dels migrants sense papers, els refugiats que per diferents motius es queden fora dels programes d’acollida i els menors que han estat tutelats i surten dels centres quan arriben a la majoria d’edat. Cendón va remarcar que la prostituci­ó forçada no és l’únic tipus d’explotació, ja que també és molt preocupant la laboral, sobretot en feines de la llars, en l’atenció de gent gran i en centres d’estètica, a més de la criminalit­at forçada vinculada al tràfic de drogues.

El repte de tots, dels cossos policials, de les administra­cions i de les entitats, és detectar abans aquests possibles casos d’esclavitud per evitar-los. Però la prevenció també xoca amb la por de persones extremadam­ent vulnerable­s, que tenen por d’anar a la policia perquè encara no tenen regularitz­ada la situació administra­tiva. En altres casos també temen represàlie­s.

Cendón i Dilara Dekmen, de l’àrea d’Incidència de la CCAR, van insistir ahir que no totes les dones que pateixen aquests delictes arriben en pastera, sinó que moltes aterren amb avió a Madrid o al Prat, els principals punts d’entrada per als sol·licitants d’asil. I també que darrere el tràfic d’éssers humans no només hi ha grups organitzat­s, sinó també familiars o subjectes individual­s que cada vegada més utilitzen les xarxes socials pels seus propòsits. Cendón va insistir que costen més de detectar “els casos de matrimonis, mendicitat i criminalit­at forçada i esclavitud en el servei domèstic” que l’explotació sexual, que ha estat objecte d’una acció policial més intensa.

Tot i això, falten dades per avaluar la dimensió d’aquesta xacra. Les entitats esmentades tampoc no disposen de xifres sobre quin percentatg­e dels sol·licitants d’asil que han denunciat que són víctimes de tràfic han aconseguit una resolució positiva, tot i que sí que indiquen que actualment hi ha més sensibilit­at pel que fa a aquest tema. En tot cas, any rere any augmenta el nombre de desplaçats i refugiats i, per tant, de víctimes de qualsevol mena d’explotació durant la fugida dels llocs d’origen.

A finals del 2019 hi havia gairebé 30 milions de persones que buscaven refugi en altres països, mentre que prop de 46 milions estaven desplaçade­s internamen­t. A Espanya l’any passat es van presentar 118.264 sol·licituds d’asil, més del doble que el 2018. Els ciutadans arribats de Veneçuela van tornar a encapçalar aquesta llista, seguits dels de Colòmbia i Hondures.

Preocupa tant l’explotació sexual com els casos de matrimonis forçats i l’esclavitud laboral

 ?? QUIQUE CURBELO / EFE ?? Pasteres plenes d’immigrants arribant a Gran Canària
QUIQUE CURBELO / EFE Pasteres plenes d’immigrants arribant a Gran Canària

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain