La Vanguardia (Català)

Presos de Can Brians elaboren un vi solidari

Iniciativa del celler Raventós i Blanc per facilitar la reinserció social i laboral a partir de la producció d’un xarel·lo ecològic

- RAMON FRANCÀS

Una visita “molt colpidora i inspirador­a” a la presó Can Brians 2 ha portat el vitivinicu­ltor Pepe Raventós, director general del celler Raventós i Blanc, a impulsar un vi blanc que vol facilitar la inserció social i laboral dels presidiari­s. Ho ha fet amb la col·laboració de la Fundació Ared i de la direcció general de Presons de la Generalita­t. S’ha veremat i elaborat amb la participac­ió de presos de Can Brians 2, on hi ha un mas abandonat, la casa pairal de Can Margarit, amb un celler que es voldria recuperar. El vi, un xarel·lo ecològic de mínima intervenci­ó de la DO Penedès que es ven a 9 euros, s’ha batejat com a Ciutat Nua. A les etiquetes hi ha les empremtes d’alguns interns, acompanyad­es de frases seves que fan referència al penediment, l’aflicció, l’enyorança i l’esperança.

El benefici es repartirà entre la Fundació Ared (60%) i la presó Can Brians 2. Destinaran els diners a la reinserció de les dones de la presó de Wad-Ras (Ared) i al mantenimen­t dels edificis i les obres de rehabilita­ció de Can Brians 2.

Segons Raventós, amb aquest vi presentat ahir es vol “fer partícips els residents de Can Brians i aconseguir transmetre la nostra passió envers la viticultur­a i l’enologia amb l’objectiu de facilitar la seva inserció social i laboral, a través del treball actiu i dinàmic”. Afegeix: “Sempre ens agrada parlar dels models d’èxit, però tothom pot cometre un error qualsevol dia”. Creu que cal sensibilit­zar sobre “els que es queden al marge”. Així mateix, volen formar un grup de presos en el món de l’hostaleria. També hi han col·laborat Obal Image, Decavi, Francisco Oller, Gráficas Varias i Establimen­ts Pere Domingo. LLEGIU LA INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE AQUESTA INICIATIVA SOLIDÀRIA www.lavanguard­ia.com

 ?? BLAI CARDA ?? Pepe Raventós i un dels participan­ts en aquest programa
BLAI CARDA Pepe Raventós i un dels participan­ts en aquest programa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain