La Vanguardia (Català)

ELS MOTS ENCREUATS

- Màrius Serra

HORITZONTA­LS 1 Sotmeties els draps a l’acció dels batans. S’aprima molt.

2 L’anàtid que incita al rodolí. Remenen el foc perquè pugi la flama. En la dansa més eròtica les ballarines se’n treuen set. 3 Temps mort en el joc del bàsquet. Moment de lluïment per a l’instrument­ista. Clares, diàfanes, perfectame­nt distingibl­es.

4 Agressió a la sala de billars. Segellada. Al bell mig del cel. 5 Dues que vibren com motors. Ajuntaríem. El tofu que et deixa sense oxigen.

6 Facis que la teva opinió prevalgui. Petonejar. 7 Habitual. Gens estrictes, els controls de diarrea. Cua sense cap. 8 Tres en detall. El centre de qualsevol cicle. Esgarrapen amb intensitat. 9 Ens cal per respirar. Que succeeixen en aquest mateix moment. Decapiten Medea.

10 L’instrument de corda que més havia circulat per Itàlia. Espantà. A les portes de Brussel·les fa cua l’àrab. 11 Principi d’identitat. Rufada, però sense vocalitzar. Impedeix que s’escolin els líquids. Tos que ens agita. 12 Tramesa i empassada.

Lloança. 13 Goma de condó. La flor dels ingenus. La més vàcua del pentagrama. 14 Extensió de terra plana sobrevolad­a per avions sense motor. Es desplacen a tota velocitat sense l’ajut de cap vehicle.

VERTICALS 1 Copar les coses musicalmen­t. Grinyoli en un funeral. Disc de llarga durada. 2 Sí provençal. Abatut. Quasi perfecte. 3 Celebra matrimonis en un habitatge. La mena de dofí que imaginem més tossut. Nat entortolli­gat. 4 As. Entra en un pis buit sense tenir-hi dret. Fa pagar a un preu molt alt per un article.

5 Costa. Lloguer de vaixells per transporta­r suavitzant­s a la Xina. Clava. 6 Dialectes del grec antic que es parlaven al nord-oest de Grècia. Cop de cua. A les portes de Dinamarca. 7 Sol precedir totes les condicions. Proveït d’aril. Dola sense oxigen. 8 Encanta algú amb discos del Jaume Sisa. Llet mortal. 9 M’hi dirigiré. Gentalla. Pic amb el cim cobert per la boira. 10 Centúria. Instrument musical de percussió. Intervinc quirúrgica­ment. 11 Desficiós. Començo a tenir esperança de no haver-me ficat del tot al vesper. El cor del lliri. 12 Desplaçats per la piscina. Publico llibres. Res no és.

13 Llegir Carlyle sense tenir en compte Jung. Home madur endut per la lascívia. Sogre que s’ofega si el fas traginar gres. 14 Reposarà el cul. Els deixen flotant.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain