La Vanguardia (Català)

Tornen les borrasques

- Alfred Rodríguez Picó Meteoròleg @AlfredRPic­o

Després de més de dues setmanes amb temps més o menys estable, l’atmosfera guanyarà dinamisme, l’anticicló es retira i les borrasques atlàntique­s apunten cap a nosaltres i ho diem en plural ja que seran dues pertorbaci­ons més o menys actives les que ens afectin. Àmplies zones de la Península es veuran regades per la pluja, en alguns casos bastant generosa. Prepari paraigua i, encara que les temperatur­es no seran massa baixes, millor anar ben equipat. Aprofiti per netejar desguassos, les fulles dels arbres poden ser un problema. Si donem un cop d’ull al que ens pot oferir l’atmosfera a mitjà termini, un parell de setmanes, el temps revoltat podrà ser la tònica, amb l’anticicló força lluny.

CATALUNYA

Els núvols baixos, cada vegada més densos aniran fent la seva aparició i també els primers xàfecs que de forma local aniran descarrega­nt en punts de la costa i interior, poc en zones de ponent i el Pirineu, a últimes hores s’intensific­aran al litoral i prelitoral. Temperatur­a mínima en clar augment. De dijous a dissabte estarem pendents del vent de llevant, amb pluges puntualmen­t intenses a les comarques de Girona, moderades a la resta de la meitat est i febles com més a l’oest. Temperatur­es poc baixes, però sensació desagradab­le pel vent de llevant que alterarà la situació marítima. Diumenge possible treva.

ESPANYA I EUROPA

Els propers dies les precipitac­ions es concentrar­an al voltant de la península Ibèrica fins a Còrsega i Sardenya, algunes nevades a Escandinàv­ia i temps sec a la resta amb anticicló. A partir de divendres, ambient més fred a la meitat nord del continent. A Espanya les pluges aniran avançant cap a Castella i Lleó, zona centre, Extremadur­a, Andalusia, alguna tempesta fins i tot en aquesta zona. Demà s’aniran traslladan­t a la meitat sud i meitat est, guanyant intensitat divendres a totes les costes mediterràn­ies i Balears, amb vent de llevant. Temperatur­es amb poca oscil·lació de la nit al dia.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain