La Vanguardia (Català)

ELECCIONS AL RECTORAT

-

JOAN ELIAS

Catedràtic de Matemàtiqu­es

Els seus objectius passen per consolidar la modernitza­ció de la UB amb un equip experiment­at però renovat

DAVID VALLESPÍN

Catedràtic de Dret

Encapçala un equip “plural” que aspira a canviar el sistema de finançamen­t i emprendre el relleu de plantilles

JOAN GUÀRDIA

Catedràtic de Psicologia

La UB és la “casa comuna de moltes sensibilit­ats”. Proposa diàleg, transparèn­cia i acció per a tots els col·lectius

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain