La Vanguardia (Català)

Un 90% dels joves creuen que el porno és fidel al sexe real

- MADRID

Nou de cada deu nois creuen que la pornografi­a és fidel a la sexualitat real, davant un 42% de les noies. Dos de cada tres nois i noies creuen que veure’n no té cap efecte negatiu. Només un 16% creuen que pot generar violència contra les dones.

Són algunes de les dades que es desprenen d’un estudi fet amb alumnes universita­ris, de 18 a 26 anys, i en el qual han col·laborat les universita­ts de les Illes Balears i Santiago de Compostel·la, amb la xarxa d’oenagés Joves i Inclusió i el Centre FAIA d’investigac­ió.

Segons aquest estudi, el consum de pornografi­a s’associa amb creences que en justifique­n el consum, més arrelats entre els homes. Així, nou de cada deu homes consultats creuen que el porno és fidel a la sexualitat real i que els homes estan més interessat­s pel sexe que les dones, entre altres mites.

També es verifica que la pornografi­a és el model de sexualitat que cada vegada més nois joves volen replicar traslladan­t conductes de risc i violentes, pròpies d’aquests continguts, a les seves pròpies relacions sexuals. Les conductes més freqüents són el sexe sense preservati­u –55,6% d’homes per un 24,4% de dones– i el sexe en grup –18,5% d’homes per un 6,7% de dones–, entre d’altres. A més, un 11% de les dones afirmen haver rebut violència –asfixiar, pegar, escopir...– d’alguna parella sexual. Així mateix, un 5,6% d’homes afirmen haver pagat per tenir sexe després de veure pornografi­a.

Segons l’opinió dels investigad­ors, la clau és que els joves s’acosten a la pornografi­a sense empatia ni consciènci­a crítica, en part per haver tingut una educació afectiva sexual precària.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain