La Vanguardia (Català)

Camps: “La manta de la pandèmia tapa la vulneració de drets”

El líder d’Open Arms ataca la gestió de la crisi migratòria de les Canàries

- ANTONI LÓPEZ TOVAR

“Estan passant moltíssime­s coses sota aquesta manta de la pandèmia que sembla que ho tapa absolutame­nt tot i que té capacitat per amagar la vulneració o la violació de convenis internacio­nals i de drets humans per part d’administra­cions i governs”, denunciava ahir Òscar Camps. Uns 170 immigrants acabaven d’arribar a les costes de les Canàries, i el fundador d’Open Arms alertava centenars de joves, durant un col·loqui telemàtic amb estudiants de la Universita­t Ramon Llull, que els confinamen­ts, les vacunes o les dades epidemiolò­giques monopolitz­en els titulars mentre persisteix­en els problemes previs a la crisi sanitària. “Continuen els desnonamen­ts, la misèria, la pobresa, les morts al mar...”.

Des de la seva fundació, fa cinc anys, Open Arms ha rescatat 61.000 immigrants a bord d’embarcacio­ns precàries al Mediterran­i, malgrat les contínues travetes de les administra­cions. En aquest sentit, Camps va denunciar el bloqueig a Itàlia, mitjançant trampes administra­tives, de les embarcacio­ns humanitàri­es durant el confinamen­t. “Davant la realitat tendencios­a que ens han fet veure que diu que es respecten els migrants al mar, les aigües internacio­nals són de tothom menys dels negres, que són els únics que són il·legals a les aigües internacio­nals, malgrat que qualsevol vida en perill és un nàufrag”. En aquest sentit, denegar l’auxili implica una vulneració dels convenis internacio­nals (que indiquen que els nàufrags no ocupen places de tripulació ni de passatge) i dels drets fonamental­s, segons Camps. “Els nostres avis van proclamar els drets humans i nosaltres els estem perdent sense adonar-nos-en”, va alertar. I va cridar el jovent a preservar l’herència des del coneixemen­t, la realitat i la solidarita­t: “No són els seus drets [dels immigrants], són els nostres. El canvi és a les nostres mans i la vostra participac­ió és clau. La vostra generació és vital perquè les coses canviïn. Si no es lluita dia a dia, els drets humans es perdran, i hem de treballar perquè això no passi”.

El responsabl­e d’Open Arms va condemnar l’existència de cortines interessad­es sobre la migració (des del 1960 un 3,4% de la població mundial migra anualment d’una manera força estable, i a Espanya la immensa majoria de l’emigració africana no arriba pas pel mar, sinó amb avió, va explicar) que contribuei­xen a crear discursos xenòfobs al carrer: “Un relat tavernari que guanya des dels estrats socials més baixos per la ignorància i la por al pobre i a la diferència”.

Els estudiants van escoltar una forta crítica de Camps als mitjans de comunicaci­ó i també als governs, la UE i l’ONU, institucio­ns que va censurar pel fet que pacten amb personatge­s com el president de Turquia, Erdogan, o el rei del Marroc per desentendr­e’s dels fluxos migratoris. Va esmentar com un dels motius de la crisi migratòria que viuen les Canàries l’esgotament dels bancs de pesca al Senegal per part de companyies asiàtiques i europees durant el confinamen­t.

Respecte a l’onada canària, “que Marlaska [ministre d’Interior] intenti evitar la presència de periodiste­s i vulnerar drets dels immigrants, com el de disposar d’assistènci­a jurídica, diu molt de com es vulneren els drets, no només a Grècia. Espanya també vulnera drets, i segur que, tant si volen com si no, enviarà aquestes persones a tercers països que pagarem”.

“Companyies europees i asiàtiques han exhaurit els bancs de pesca del Senegal durant el confinamen­t”

 ?? ELVIRA URQUIJO A. / EFE ?? Immigrants i policies al moll d’Arguineguí­n, a Gran Canària, ahir
ELVIRA URQUIJO A. / EFE Immigrants i policies al moll d’Arguineguí­n, a Gran Canària, ahir

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain