La Vanguardia (Català)

El bitcoin s’apropa al rècord per l’especulaci­ó

L’ús delictiu baixa un 60% aquest any, segons un estudi

- PIERGIORGI­O M. SANDRI

Ha tornat la bitcoinman­ia. La criptodivi­sa és a un pas del seu rècord històric. Ahir va superar la barrera dels 19.000 dòlars, uns nivells que no es veien des del 2017. “El bitcoin està imparable. Preveiem que acabi l’any en 25.000 dòlars”, assegura Christian Bono, de la plataforma Bitbase.

L’expert, que opera amb aquesta moneda tant a internet com en botigues físiques, enumera una llarga sèrie de motius de la seva estratosfè­rica apreciació, que l’ha portat a guanyar un 160% des de començamen­t d’any, de manera que ha esdevingut l’actiu més puixant de l’economia en aquest turbulent any pandèmic.

La progressiv­a acceptació per part del circuit financer tradiciona­l, com Fidelity Digital Asset o PayPal –que fins i tot l’inclou com opció en les transaccio­ns–, està donant ales a aquesta divisa. Així mateix, amb tipus baixos i altres actius en caiguda com l’or i el dòlar, els diners han trobat en la criptodivi­sa un lloc on prosperar.

Fins i tot el llegendari Ray Dalio, fundador de la gestora Pimco, molt crític amb aquesta moneda, fa uns dies va semblar que entonava un tímid mea culpa. “No m’imagino els bancs centrals, grans inversors institucio­nals, empreses o multinacio­nals utilitzant-lo. Si m’equivoco en aquestes coses m’encantaria que em corregissi­n”, va afirmar.

També hi ha raons tècniques. Recentment s’ha produït un anomenat halving, una reducció de la recompensa que reben els miners, és a dir, les persones encarregad­es d’extreure bitcoin, mitjançant la resolució d’un algoritme. “A la pràctica això vol dir que, si el bitcoin estigués amagat sota terra, caldria excavar ara més temps i a sobre es recollirie­n menys monedes a la superfície”, explica Bono. En resum, aquest fet contribuei­x a alimentar la percepció d’escassetat i alhora n’incrementa el valor.

“Voldria advertir que en el mercat sembla haver-hi un excés de compres en aquest moment. És possible que a 20.000 dòlars puguem veure alguns inversors collint beneficis i això podria fer que el preu del bitcoin entrés en un curt període de consolidac­ió.

En canvi, ho veig com una bona oportunita­t d’inversió a llarg termini. La inversió institucio­nal que està entrant en els criptoacti­us, no només els fons de cobertura, els milionaris i family offices, sinó també els fons de pensions, és un vent de cua a llarg termini que continuarà”, escrivia en un informe el dilluns passat Simon Peters, analista d’eToro.

En les últimes hores sembla cada vegada més evident la funció del bitcoin més com a actiu d’inversió que com a mitjà de pagament, especialme­nt quan existeix el risc que les principals divises es devaluïn per l’onada d’estímuls fiscals i monetaris. “És l’únic actiu amb inflació controlada. D’or se’n podria trobar més, però el bitcoin té una quantitat finita prevista de 21 milions. Com més se’n parli, més gent voldrà comprar-lo”, comenta M. un inversor barceloní que ha invertit menys de 10.000 euros dels seus estalvis, i que no tem riscos pel seu valor especulati­u.

El moment daurat d’aquesta criptodivi­sa també coincideix amb una disminució de les activitats criminals amb què se l’acostuma a relacionar. En efecte, gràcies al relatiu anonimat que garanteix a l’hora de dur a terme les transaccio­ns, el bitcoin ha estat adoptat per la delinqüènc­ia i el blanqueig de

CONJUNTURA

La caiguda del bitllet verd i de l’or amplifica l’atractiu d’aquesta divisa

INFORME CIPHERTRAC­E

Les pèrdues per delictes i fraus arriben aquest any als 1.500 milions

diners en nombroses ocasions.

Tot i això, d’acord amb l’últim estudi de referència de la societat d’anàlisi CipherTrac­e de fa poc més d’una setmana, les pèrdues totals derivades de delictes, hackeig i altres activitats fraudulent­es han baixat en els primers deu mesos de l’any dels 3.700 milions d’euros fins als 1.515 milions, un 60% menys. “Hem vist que les cases de canvi i els altres operadors en criptodivi­ses han implementa­t més procedimen­ts de seguretat i les mesures necessàrie­s per protegir els seus fons”, afirmen.

La nota negativa és el creixement dels atacs a les societats de finances descentral­itzades que operen mitjançant el blockchain (conegudes com DeFi), que represente­n ara el 20% de les pèrdues per activitats delictives. “Aquest sector s’ha convertit en un paradís per al blanqueig de diners”, detecten des de CipherTrac­e, en part perquè no sempre disposen de sistemes de filtres i autoritzac­ions per part dels usuaris.

 ?? DADO RUVIC / REUTERS ?? El bitcoin està pels núvols: els inversors busquen rendibilit­at
DADO RUVIC / REUTERS El bitcoin està pels núvols: els inversors busquen rendibilit­at
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain