La Vanguardia (Català)

Un 35% menys de facturació

-

La Covid ha reduït un 35,2% la facturació de les empreses en el tercer trimestre, segons un estudi de Fepime. Els més afectats van ser els establimen­ts petits, de menys de 10 treballado­rs. La duresa de la crisi s’aprecia en el temps que calculen aquelles empreses que trigaran a recuperar el nivell de vendes previ a la pandèmia: només el 42% esperen fer-ho en un any. Però hi ha un 13,9% que consideren que no el recuperara­n mai o els costarà molt. L’ús de mecanismes d’ajuda pública ha estat massiu. Les dades d’Idescat que recull Fepime són que el 42,9% de les empreses catalanes han sol·licitat algun tipus de mesura d’ajut econòmic o financer en els últims mesos com a conseqüènc­ia de la pandèmia. Enmig d’aquest procés, el 35,3% de les empreses a Catalunya han accelerat el procés de transforma­ció digital a causa de la pandèmia del coronaviru­s en el tercer trimestre del 2020, segons indica el VI informe de la situació econòmica i laboral de la pime catalana, elaborat per Fepime. La mesura més utilitzada per lluitar contra la Covid va ser, en el segon trimestre del 2020, la implantaci­ó del teletrebal­l: un 71,4% de les empreses el van posar en marxa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain