La Vanguardia (Català)

Grifols entra a Egipte amb un pla de 250 milions

L’empresa obrirà centres de plasma i fàbriques amb l’Estat

-

Grifols ha tancat un acord amb la companyia estatal egípcia National Service Projects Organizati­on (NSPO) per invertir en conjunt uns 250 milions d’euros –300 milions de dòlars– amb els quals obriran al país una xarxa de 20 centres de plasma i plantes de fraccionam­ent i purificaci­ó de proteïnes, segons va anunciar ahir a la CNMV. L’aliança servirà perquè Grifols entri al país africà i substituir­à la pactada al febrer amb el fons governamen­tal saudita PIF, que implicava un projecte molt semblant –també amb centres i instal·lacions productive­s– i que finalment s’ha “acabat per mutu acord”, va exposar l’empresa en la mateixa nota.

L’empresa catalana i l’estatal egípcia formaran una societat conjunta en la qual Grifols tindrà el 49% de l’accionaria­t. La inversió es farà en funció d’aquest pes, per la qual cosa Grifols posaria uns 124 milions d’euros en total. La idea és unir “experiènci­a industrial i esforços financers” per “desenvolup­ar el mercat de medicament­s plasmàtics a Egipte i impulsar el seu autoproveï­ment”, a fi de convertir el país en autosufici­ent. Per a Grifols, “aquest projecte alliberarà plasma i capacitat de producció, diversific­arà les fonts d’obtenció de plasma i crearà oportunita­ts d’expansió a certs territoris”, va explicar en un comunicat.

Partint del projecte, s’aconseguir­à una capacitat inicial per obtenir 600.000 litres de plasma a l’any tan bon punt es completi la xarxa de centres, que es farà per etapes i es culminarà cap a finals del 2025. També es preveu que la fàbrica de fraccionam­ent permeti

La xarxa de 20 centres i plantes es farà per etapes i estarà en ple funcioname­nt a finals del 2025

tractar fins a 1 milió de litres de plasma l’any. S’hi afegirà la fàbrica de purificaci­ó i dosificaci­ó de proteïnes, un magatzem i un laboratori d’anàlisi.

En aquesta aventura Grifols proporcion­arà tot el suport, orientació, formació, serveis d’enginyeria, serveis de fabricació, know-how i tecnologia a canvi d’honoraris i regalies. També supervisar­à i controlarà la qualitat i seguretat de les operacions “per garantir infraestru­ctures i processos segons els seus estàndards més estrictes”, amb la previsió que les fàbriques estan validades per agències internacio­nals.

L’operació permetrà a Grifols reforçar-se a l’Orient Mitjà i l’Àfrica, després de consolidar la seva presència als EUA, Europa i amb l’aposta xinesa. “A més de ser un nou i important pas en la nostra estratègia de creixement sostenible, compleix amb el nostre propòsit de continuar donant suport als països perquè puguin aconseguir l’autosufici­ència de medicament­s plasmàtics, essencials per als pacients que depenen d’ells”, va valorar Víctor Grífols Deu, un dels consellers delegats de l’empresa. “Contribuir­à al desenvolup­ament del sistema sanitari d’Egipte”, va afegir.

La inversió arrencarà amb un desemborsa­ment inicial de 17 milions d’euros. Mentre es construeix­in les plantes, Grifols es compromet a processar el plasma obtingut a Egipte en productes derivats per al mercat local.

 ?? GRIFOLS ?? Imatge d’un laboratori de Grifols a Parets del Vallès
GRIFOLS Imatge d’un laboratori de Grifols a Parets del Vallès

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain