los li­bros

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

To­dos los tí­tu­los men­cio­na­dos en es­te re­por­ta­je y los res­tan­tes de Con­nolly en cas­te­llano es­tán pu­bli­ca­dos por Edi­to­rial Tus­quets. En ca­ta­lán, Edi­cions Bro­me­ra ha pu­bli­ca­do del au­tor los si­guien­tes li­bros:

Els tur­men­tats Els homes de la da­lla Els amants Les veus Corbs

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.