La edi­to­rial Ana­gra­ma cum­ple cin­cuen­ta años de ac­ti­vi­dad con­ti­nua­da ba­jo la tu­te­la de su di­rec­tor y pro­pie­ta­rio, Jor­ge He­rral­de, que le han lle­va­do a desem­pe­ñar una in­fluen­cia cul­tu­ral de pri­me­rí­si­ma mag­ni­tud. La ac­ti­vi­dad de Ana­gra­ma –que des­de el 2015 f

La Vanguardia - Culturas - - Mirada|s -

El edi­tor de Ana­gra­ma Jor­ge He­rral­de en un re­tra­to del 2002

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.