42,71%

La Vanguardia - Motor - - CONCEPT CAR -

ha si­do el cre­ci­mien­to de las ven­tas de Hyun­dai en Es­pa­ña du­ran­te el mes de no­viem­bre, al­can­zan­do un to­tal de 3.806 uni­da­des

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.