ARTS

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

La Sa­la Fun­da­ció Map­fre Ca­sa Gar­ri­ga No­gués acull la pri­me­ra re­tros­pec­ti­va a Es­pa­nya de la fo­tò­gra­fa Sho­mei To­mat­su.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.