TE­A­TRE

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Tres ge­ne­ra­ci­ons d’una fa­mí­lia d’ori­gen ir­lan­dès ce­le­bren el Dia d’Ac­ció de Grà­ci­es a Hu­mans, es­pec­ta­cle di­ri­git per Ma­rio Gas.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.