RESTAURANT

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Al­bert Adrià pro­po­sa una ex­pe­ri­èn­cia sen­so­ri­al a l’Enig­ma, un restaurant que qües­ti­o­na els es­ta­bli­ments i les car­tes tra­di­ci­o­nals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.