Pe­ra­la­da tam­bé ba­lla

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Un al­tre dels punts im­pres­cin­di­bles del Pe­ra­la­da és la se­va pro­gra­ma­ció de­di­ca­da al món del ba­llet. Aquest any són qu­a­tre els es­pec­ta­cles de dan­sa que es po­dran gau­dir a la vila me­di­e­val em­por­da­ne­sa: el Ba­llet du Ca­pi­to­le de Tou­lou­se, que ofe­reix la se­va ver­sió de Gi­se­lle el 13 de ju­li­ol; la Com­pañía Ma­ría Pa­gés, amb Una oda al ti­em­po, el 20 de ju­li­ol; Svet­la­na Zak­ha­ro­va i Les Es­tre­lles del Bols­hoi, amb Amo­re, el 13 d’agost, i tan­cant el fes­ti­val, Fo­lia, pre­sen­tant un es­pec­ta­cle que com­bi­na dan­sa, hip-hop i mú­si­ca bar­ro­ca el 17 d’agost.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.