Ta­pes d’au­tor

La Vanguardia - Què Fem - - NNENS -

+ PER SA­BER-NE MÉS

A con­ti­nu­a­ció us de­ta­llem tots els res­tau­rants i lo­cals gas­tro­nò­mics de Bar­ce­lo­na que s’unei­xen a la ini­ci­a­ti­va del pro­per cap de set­ma­na amb les se­ves ta­pes d’au­tor, que han cre­at es­pe­ci­al­ment per a l’es­de­ve­ni­ment:

• • • • • • • • • • • •

Cen­tric Gas­tro­bar Mar­ce­li­no 1968 Bo­de­ga Me­di­terrá­nea Co­li­brí Sa­li­tre Ca­sa Ra­fols Pi­cants El Cur­ti­di­llo Last Monkey Res­tau­rant Can Ca­lent/Cuit Ban­dar­ra Te­ra­pia Ba­sí­li­co Gas­tro­bar Bo­de­ga Gra­na­dos Restaurante Cou­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.