MER­CATS PA­RAL·LELS DE NA­DAL

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

PARC DE LES TRES XEMENEIES. BAR­CE­LO­NA. DA­TA: 22/12. HO­RA­RI MER­CAT: DE 10 A 15H. HO­RA­RI EAT STRE­ET: DE 12 A 23H. PREU: GRATUÏT.

Eats­tre­et.ba­ce­lo­na

Po­deu co­men­çar la jor­na­da (o aca­bar-la) a l’edi­ció na­da­len­ca dels Mer­cats Pa­ra­llels del Po­ble-sec. Em­ple­neu el cis­tell amb ali­ments de pro­xi­mi­tat –ver­du­res, for­mat­ges, em­bo­tits, etc.– que ofe­rei­xen els pro­duc­tors del

DRESS YOUR WALL

GA­LE­RIA MISCELÁNEA. GUÀR­DIA, 10. BAR­CE­LO­NA. 22/12, DE 13 A 22H; 23/12, D’11 A 20H. PREU: GRATUÏT.

Mis­ce­la­nea.in­fo

Al Ra­val, la ga­le­ria Mis-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.