Lo­cals top

La Vanguardia - Què Fem - - E ESCAPADES -

SO­PAR EN­TRE VI­NYES

Ubi­cat en un en en­torn na­tu­ral, just al mig d’unes vi­nyes, l’ex­cel·lent res­tau­rant de l’ho­tel Tor­ral­benc pro­po­sa una car­ta cre­a­ti­va amb plats de gran pro­duc­te lo­cal i sor­pre­nents com­bi­na­ci­ons, com ara el seu ar­ròs me­lós de ma­risc (a la fo­to de so­ta) o el fi­let amb sal­sa bar­ba­coa i pu­ré de po­ma. Un in­dret molt ro­màn­tic i evo­ca­dor on, per su­po­sat, po­dreu gau­dir dels vins que ela­bo­ren aquí ma­teix. CTRA. MAÓ – CALA’N POR­TER, KM.10. ALAIOR. TEL.: 971 377 211. • Tor­ral­benc.com

HO­ME­NAT­GE A LA TER­RA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.