AL­TRES RIT­MES.

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

La mú­si­ca d’Ama­ble & Le­go­te­que so­na­rà a la sa­la gran del Razz­ma­tazz. Bal­do po­sa­rà la no­ta tech­no al The Loft i Pe­ro­tu­te­has­vis­to & Si­ria DJ se­ran al Pop Bar. El le­ma d’en­guany: Gro­o­ve is in the Razz. EN­TRA­DA A LES 22.30H. PREU: 55€ AN­TI­CI­PA­DA, 65€ A LA TA­QUI­LLA. IN­CLOU DU­ES CO­PES, RA­ÏM I CO­TI­LLÓ. EN­TRA­DA A LA 1H. PREU: 45€ AN­TI­CI­PA­DA, 55€ A LA TA­QUI­LLA. IN­CLOU DU­ES CO­PES. Sa­la­razz­ma­tazz.com

Si vo­leu fu­gir del reg­ga­e­ton i l’elec­trò­ni­ca, al Swing Ma­ni­acs ens pro­po­sen aco­mi­a­dar l’any amb el quin­tet de jazz d’An­drea Mo­tis,

EL NOU RES­TAU­RANT ME­XI­CÀ HI­JO DE MÉN­DEZ CE­LE­BRA EL CAP D’ANY AMB UN ME­NÚ QUE IN­CLOU IN­FLU­ÈN­CI­ES DE LA CUI­NA YU­CA­TE­CA I UNA COC­TE­LE­RIA EX­CEL·LENT

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.