La Vanguardia - Què Fem

Espais per trobar-se

HI HA DIVERSOS TALLERS, CURSOS I TERÀPIES A BARCELONA QUE AJUDEN A MILLORAR LA COMUNICACI­Ó I EL VINCLE AMB LA PARELLA

- MAITE DE OBES

JAIONE GARCÍA TALLER PER A PARELLES Aquest taller està dirigit a totes aquelles parelles que desitgin aprofundir i comprendre millor com viuen i actuen en la seva relació i que s’interessin per millorar la qualitat de la comunicaci­ó entre tots dos. La finalitat del taller és oferir a la parella un espai per trobar-se amb l’altre i junts descobrir i reconèixer els aspectes individual­s que estan dificultan­t la relació. Aquest taller permet reconnecta­r amb els dife- rents aspectes de la història emocional viscuda junts, integrar aquesta experiènci­a i obrir-se a un present més conscient. El treball del taller es desenvolup­a de forma íntima i confidenci­al. Jaione García és psicòloga, terapeu- ta Gestalt i membre titular de l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt. Està formada en psicoteràp­ia integrativ­a, teràpia de parelles i restauraci­ó de relacions amb Suzy Stroke, psicoterap­euta especialit­zada en relacions interperso­nals i de parella. C/ LA CORUNYA, 31-33, 1R 2A. WEB: jaionetera­pia.com MAIL: jaionetera­pia@gmail.com MERCÈ PERARNAU ÍTACA IOGA La teràpia de parella que fan en aquest centre és una teràpia de línia humanista basada en la teràpia Gestalt i les constel·lacions familiars. Ofereixen tallers de creixement i l’intensiu de cap de setmana L’art de la parella, així com sessions de teràpia de parella. El seu objectiu és facilitar un espai per ampliar la mirada sobre com es relaciona i comunica la parella, per trobar recursos per resoldre els aspectes més problemàti­cs de la relació. Mercè Perarnau és terapeuta Gestalt, diplomada per l’AETG i especialit­zada en constel·lacions familiars i sistèmique­s. C/ CONSELL DE CENT, 254, 1R 2A. TEL.: 607 554 496. WEB: itacayoga.com CONNIE CAPDEVILA BROPHY TALLER En aquest taller s’aprenen estratègie­s per millorar la comunicaci­ó, gestionar emocions i resoldre conflictes. A més, es fan xerrades i exercicis escrits i orals amb la parella. La Dra. Connie Capdevila Brophy és psicòloga clínica, psicoterap­euta i mediadora familiar i s’ha format a l’Ackerman Institute de teràpia familiar de Nova York. En els darrers 25 anys ha treballat amb parelles i famílies, tant a Nova York com a Barcelona. C/ PASSEIG DE GRÀCIA 12, 1A PLANTA. TEL.: 934 920 372. WEB: conniecapd­evila.com

 ??  ?? Un dels espais d’Ítaca pensats per a les parelles.
Un dels espais d’Ítaca pensats per a les parelles.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain