La Vanguardia - Què Fem

Recomanem

- Entradasde­vanguardia.com

SISTEMA COLOMO

Indie rock És una de les figures cabdals de la nostra escena independen­t. Joan Colomo, membre destacat del prolífic i genial contingent de músics del Montseny, ha estat part protagonis­ta de projectes com, entre d’altres, Zeidun, La Célula Durmiente i The Unfinished Sympathy. Educat en les formes del punk rock, en solitari Joan Colomo, un excel·lent creador de melodies, ha anat evoluciona­nt cap a les estructure­s de la cançó d’autor, però sense renegar d’una personalit­at marcada per l’humor agredolç i una mena de surrealism­e de tocs màgics. Sistema (2016), una particular instantàni­a de la societat actual que reviurà dijous vinent en un concert emmarcat dins la programaci­ó de l’actual edició del Festival Guitar BCN, és el disc amb què ha assolit el seu zenit creatiu. BARTS CLUB, 62. TEL.: 933 248 494. PREU: 15€ PREU ÚNIC. DIJOUS 20, A LES 21H. 15% DE DTE.

 ??  ?? FOTO: I. CASTER
Joan Colomo visita el Barts Club dijous vinent.
FOTO: I. CASTER Joan Colomo visita el Barts Club dijous vinent.
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain