La Vanguardia - Què Fem

Aquesta nit no estem disponible­s

LA FÀBRICA MORITZ FA UNA EXCEPCIÓ I PERMET RESERVAR TAULA A CONDICIÓ DE DEIXAR EL MÒBIL EN UNA URNA

-

La nostra relació amb el món que ens envolta ja no és com era abans. L’auge de la tecnologia i els telèfons intel·ligents cada vegada més sofisticat­s ens han dut a estar sempre connectats. Mirar Instagram, penjar un estat al Facebook, repiular o parlar per WhatsApp sembla que s’hagin convertit en necessitat­s vitals. És per això que Moritz Epidor s’ha plantat i convida a dir que no amb un àpat alternatiu.

Menjar desendolla­ts La Fàbrica Moritz oferirà la possibilit­at de reservar taula al seu espai (fins ara només es podia reservar per a grups de 10 o més), amb la condició de deixar el mòbil en una urna que el cambrer només obrirà quan acabem de menjar. A més, Moritz també convidarà a una Epidor, que farà més fàcil el fet de desconnect­ar. Ens hi atrevim? O creieu que no serem capaços de passar una estona sense el mòbil a la mà?

Només haurem d’enviar un correu indicant els nostres noms i cognoms, quantes persones serem i a quina hora voldríem reservar la tau- la. Aquesta experiènci­a ens ajudarà a iniciar la nostra croada personal contra la hiperconne­ctivitat, a reflexiona­r sobre l’impacte que té internet en les nostres vides i atrevir-nos a dir que no en el dia a dia. Dret a la desconnexi­ó Sabem que s’estén el pànic quan ens deixem el mòbil a casa, quan algú ens deixa un missatge amb el tic blau sense contestar o quan no s’aconseguei­xen els m’agrada desitjats. Però hem de ser capaços de deixar de banda tot això i nodrir les nostres relacions personals, donar protagonis­me al contacte i al diàleg en primera persona. Deixar d’actuar com a avatars.

I no, no sempre hem d’estar localitzab­les, perquè també tenim dret a la intimitat. Si no contestem quan algú contacta amb nosaltres no som uns mal educats. El nostre correu sí que fa vacances, i s’han de respectar. Perquè no es pot perdre la virtut del no rotund, reflexiu i racional. Perquè dir no és positiu… No tinguem por de cridar-lo als quatre vents!

NO A LA HIPERCONNE­CTIVITAT

FÀBRICA MORITZ. RONDA SANT ANTONI, 39-41. PROMOCIÓ VÀLIDA DEL 24 D’ABRIL AL 7 DE MAIG. ROSA

Desconnect­aambepidor@moritz.cat

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain