La Vanguardia - Què Fem

Una reflexió sobre els drets humans

EL PROJECTE ‘UMBRAL’ PRESENTA INTERVENCI­ONS ARTÍSTIQUE­S EN DIVERSES ESTACIONS DE METRO

-

“Umbral és un mot d’origen llatí que assenyala tant un límit o frontera ( liminaris) com la llum ( lumen) o la llar ( lumbre)”. Amb aquesta frase ens introduïm en el projecte Umbral, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, dins de la conferènci­a internacio­nal United Cities for Rights, i comissaria­t per Imma Prieto, que ens convida a reflexiona­r, per mitjà de diverses intervenci­ons artístique­s, sobre el fenomen de la migració i el racisme en la nostra societat.

Obres de gran format

Les intervenci­ons les podreu veure en diverses estacions de metro barcelonin­es, com Diagonal, Arc de Triomf, Urquinaona o Maria Cristina, entre d’altres, i han estat creades per artistes locals, com Eulàlia Grau i Rogelio López Cuenca, però també interna- cionals, com Teresa Margolles, Hiwa K, Banu Cennetoglu i La Llista Oblidada i el romanès Dan Perjovschi, que ha fet un grafiti a l’exterior de l’estació de Mundet.

Un projecte integral

Umbral també presenta al metro els projectes de diverses entitats barcelonin­es: Frontera sur, que visibilitz­a les vulneracio­ns dels drets hu- mans que viuen els migrants que intenten accedir a Europa a través de la frontera sud de l’Estat espanyol; Sueños refugiados, un projecte de fotografia participat­iva fet per persones refugiades a Barcelona, i la novel·la gràfica Un regal per a Kushbu. També s’ha editat una publicació, dirigida per José Luis Corazón, que serveix com a catàleg del projecte i com a difusor de diversos temes sobre els drets humans i la immigració, amb textos d’Agus Morales, Carmen Pardo, Javier Pérez Andújar, Maria Eugenia R. Palop, Stop Mare Mortum i Carmen Juares, entre d’altres.

+

 ?? FOTO: AJUNTAMENT DE BARCELONA ?? Exposició a la parada d’Arc de Triomf.
FOTO: AJUNTAMENT DE BARCELONA Exposició a la parada d’Arc de Triomf.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain