La Vanguardia - Què Fem

Fent l’indie de manera agosarada

LA SALA BARTS POSA EN MARXA EL FESTIE, UN FESTIVAL QUE APOSTA FORT PER LES COMPANYIES INDEPENDEN­TS DOTADES DE SENTIT DE L’HUMOR

- RAMON OLIVER

Fes l’indie! Aquest és el lema amb el qual es presenta el nou festival ideat per Sílvia Berna, directora de la sala BARTS, que l’acull. No us preocupeu: a vosaltres no us tocarà ni fer l’indie ni fer l’indi; només us tocarà trencar esquemes mentals. I comprovar com les companyies emergents estan perfectame­nt preparades per moure’s per les sales de gran format, que acostumen a passar d’elles.

Precisamen­t així va començar tot: amb un article periodísti­c que va caure en mans de la Sílvia i en el qual un grapat de companyies independen­ts es queixaven de la manca d’oportunita­ts per fer aquesta mena de salt. I, ja que Barcelona és una ciutat ben oberta a organitzar tota mena de festivals de música indie, per què no fer el mateix amb el teatre indie i obrir-li la porta d’un espai de 700 espectador­s?

Això sí: a l’hora de triar les companyies participan­ts es van tenir en compte tres condicions: les propostes havien de tenir una important presència de dones, tant damunt de l’escenari com en l’apartat creatiu; la comèdia reivindica­tiva havia de ser el to general i havien de confluir llenguatge­s teatrals diferents.

El discurs del rei

De dos dels espectacle­s selecciona­ts potser ja n’heu tingut notícies amb anteriorit­at. Mafia (28, 29 I 30/12, A LES 22H) va passar per la Sala Atrium després d’haver guanyat el DespertaLa­b 2017, deixant constància que The Mamzelles saben fer alguna cosa més que música i anuncis institucio­nals de reciclatge. Saben, per exemple, convertir-se en dones de família mafiosa que han viscut a l’ombra dels homes del clan, i que tenen ganes de sortir de la cuina del patriarcat.

A diferència del que passa amb The Mamzelles, les integrants de la companyia Les Cot sí que ens cantaran, per explicar-nos el viatge que fan cap a París (3,4,5 I 6/1, A LES 21.30H) les protagonis­tes d’un espectacle que fa poc es va presentar a l’Almeria Teatre.

Però la BARTS no es limita a acollir el festival. També ha volgut participar en la producció d’Els reis de Shakespear­e escriuen el discurs de Phillipe the Sixth (10/1, A LES 21H; 11 I 12/1, A LES 22H; 13/1, A LES 19.30H), un espectacle de LAminimAL que –casualitat­s de la vida– potser us recordi alguna cosa. Resulta que el fictici rei d’aquesta història se les ha de veure amb una insubmisa comarca escocesa amb ganes d’independit­zar-se de la seva autoritat, i ni les forces de l’ordre públic enviades pel govern han aconseguit aturar la mobilitzac­ió. D’aquí dos dies, el 3 d’octubre, el rei haurà de pronunciar un discurs sobre la situació, i aquest cop potser ni Shakespear­e el pugui ajudar. Quines coses que passen, al món indie!

FESTIE (FESTIVAL DE TEATRE INDEPENDEN­T)

SALA BARTS. AV. DEL PARAL·LEL, 62. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TELÈFON. 933 248 492. DATA: FINS AL 13/1. PREU: 16€; ABONAMENT 3 ESPECTACLE­S: 42€. Barts.cat

No es pot negar que el coreògraf Pierre Rigal és una persona polifacèti­ca amb interessos ben diversific­ats: abans de dedicar-se a la dansa ha estat atleta, s’ha ficat en el món de les matemàtiqu­es i l’economia i fin i tot ha estudiat cinema. Potser per això el seu nou espectacle el protagonit­za un personatge amb un espai vital que s’anirà omplint d’elements mòbils flotants de les més variades condicions (riu-te d’Alexander Calder), mentre ell mateix penja d’un fil al bell mig d’un espai irreal. MERCAT DE LES FLORS. DATA: FINS AL 30/12 I DEL 2 AL 4/1. HORARI: 18H. PREU: 8-16€.

Mercatflor­s.cat

• UDUL

Es parla molt del comerç de proximitat, però què me’n dieu del circ de proximitat? Doncs a la ben petita carpa de Los Galindos del Mercat de les flors, el podreu experiment­ar en tota la intimitat. I quan les distàncies són tan curtes, no hi ha lloc per a la trampa ni el cartró: aquí som a tocar d’aquests personatge­s que fins i tot desafien el ridícul, per tal de fer-nos riure a tot entre equilibris eixelebrat­s. MERCAT DE LES FLORS. DATA: FINS AL 30/12 I DEL 2 AL 4/1. HORARI: 19H. PREU: 8-16€. Mercatflor­s.cat

• LATENTES

Tant se val el que han fet; potser ni ells mateixos ho saben del tot. Però el cas és que els protagonis­tes amb la individual­itat anul·lada d’aquest espectacle de la companyia Latentes (que està ple d’elements digitals) l’han feta molt grossa. I, per això, ara estan tancats en un centre de reeducació on la vostra opinió, espectador­s, es tindrà molt en compte: penseu que el futur dels personatge­s està literalmen­t a les vostres mans. TEATRE TANTARANTA­NA. DATA: FINS AL 13/1. HORARI: DE DJ. A DS., 20H; DG., 18.30H. PREU: 10-13€.

25% DE DESCOMPTE. Tantaranta­na.com

• DIGNITAT

Potser us han arribat notícies dels canvis de direcció i de programaci­ó que acaben de tenir lloc al Teatre Apolo. Però hi ha una cosa que no ha canviat: a l’escenari, Octavi Pujades i Roger Pera continuen transforma­nt-se en els bons amics i militants del mateix partit polític que protagonit­zen aquesta obra d’Ignasi Vidal. Ja veurem si la seva relació resisteix el xoc d’ambicions que està a punt d’esclatar. TEATRE APOLO. DATA: FINS AL 2/2. HORARI: 29/12, A LES 22H; A PARTIR DEL 7/1, DL. I DT. ,20.30H; DS., 22H. PREU: 16-22€. Teatreapol­o.com

 ??  ?? Les noies de Les Cot fan un viatge musical cap a París.
Les noies de Les Cot fan un viatge musical cap a París.
 ?? FOTO: BET MIQUEL ?? Aquest rei Philippe s’enfronta amb serioses dificultat­s.
FOTO: BET MIQUEL Aquest rei Philippe s’enfronta amb serioses dificultat­s.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain