La Vanguardia - Què Fem

ORIOL MASPONS

-

MNAC. DEL 5 DE JULIOL AL 12 DE GENER DEL 2020. 2O% DE DTE.

Museunacio­nal.cat

No calen gaires presentaci­ons per parlar d’Oriol Maspons, un dels fotògrafs catalans de referència en l’àmbit del reportatge, el retrat, la moda i la publicitat. La gran i necessària retrospect­iva que li prepara el MNAC ens permetrà submergir-nos en les més de quatre dècades d’activitat d’aquest barceloní que va ser fotògraf de la gauche divine, va treballar per a les millors revistes de l’època i va renovar del llenguatge fotogràfic a Espanya entre el 1950 i el 1960.

• VICTOR PAPANEK: LA POLÍTICA DEL DISSENY

MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA. DEL 31 D’OCTUBRE AL 2 DE FEBRER DEL 2020.

‘Estudi de pals per a l’exposició ‘Caipiras, Capiaus: Pau-a-pique’, de Lina Bonardi (1984). © Institut Lina Bo e P. M. Bardi.

Museudeldi­sseny.barcelona.cat Contempora­ni de Charles i Ray Eames i de Buckminste­r Fuller, l’austríac Victor Papanek va ser un dels pio- ners a parlar d’activisme social i sostenibil­itat en l’àmbit del disseny. La seva obra Disseny per al món real (1971) continua sent una referència i re- flexiona sobre aspectes com la inclusió, la justícia social i la sostenibil­itat, totalment rellevants actualment. La mostra que arribarà a Barcelona és una coproducci­ó amb el Vitra Museum (Alemanya) i inclourà dibuixos, objectes, pellícules, manuscrits i gravats que pretenen descobrir-nos la figura de Papanek, però també ajudar-nos a valorar la importànci­a del disseny com a eina política.

ÉLUARD I PICASSO

MUSEU PICASSO. DEL 7 DE NOVEMBRE AL 23 DE FEBRER DEL 2020.

Museupicas­so.bcn.cat

Paul Éluard va ser el millor amic de Picasso a partir del 1934. Tal com va dir el poeta Claude Roy, que els va conèixer tots dos: “Paul Éluard va estimar Picasso i va ser estimat per ell, probableme­nt, com ningú més: hi havia entre ells l’única tendresa insospitab­le, la que hi ha entre iguals”. La mostra explorarà aquesta relació a partir de llibres, poemes, obres il·lustrades, retrats i dibuixos, així com fotografie­s de Man Ray i Brassaï, i correspond­ència en què es relaten les trobades entre tots dos.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain